Ledelse i perspektiv II

Det siges at man kan finde ”best practise” for sin ledelsesudøvelse. Denne bedste praksis søges i disse år udlevet gennem traditionelle ledelsesprincipper, hvor måling, planlægning og kontrol har fået en central funktion i både private og offentlige organisationers udvikling.

 

Men er det sådan? Er ledelsesopgaven ikke på snart sagt alle niveauer så kompliceret og omskiftelig, at den er svær at målsætte og sætte på formel? Denne bog forsøger ikke at give de rigtige svar på dette men at rejse de rigtige spørgsmål.  

 

Bogens formål er at belyse og perspektivere ledelsesbegrebet, som det har udviklet sig gennem et århundrede fra den traditionelle, karismatiske ledelse over den moderne, planlagte ledelse til den sen-moderne, komplekse ledelse.  

 

I 4. del, bogens bind 2, rettes blikket mod ”det store fællesskab” / organisationen, dens kultur og dens beslutningsprocesser og læringsprocesser, som har betydning for stadig større krav om at skabe ledelsesmæssig sammenhæng til andre. Formålet er at perspektivere nye tendenser i den ledelsesdialog, som skal etableres ind og ud af organisationen.  

 

I alle bogens fire dele redegøres der for nyere træk i styringsbetingelserne med bud på, hvilken ledelse vi står over for i de kommende år.   Målgruppen er studerende på diplomledelse, universiteter og handelshøjskoler samt ledere i al almindelighed, der ønsker et grundigt indblik i ledelsesopgaverne og –udfordringerne.

  • ForfatterPreben Moeslund
  • ForlagHans Reitzels Forlag
  • År2011
  • Sider364
  • Pris399
  • ISBN9788741254418