Væksthusets udgivelser

 • Publikation
Viser 5 / 69
Ingen resultater.
 • Fra data til dialog - chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse

  Du skal kende faldgruberne, og du skal være i stand til at bestille data klogt. Og det skal ske med afsæt i åbenhed og dialog. Dette er blot et par af de udfordringer, du som chef skal kunne håndtere, når du benytter data i din ledelse. Med denne publikation kan du blive klogere på, hvordan data kan gøres til et nyttigt ledelsesredskab.

  Læs mere
 • Chefer sætter borgeren først

  Trods alle gode intentioner om at sætte borgeren først, er det hverken let eller en selvfølge, at det sker. Det kræver et særligt mindset og kultur at insistere på at sætte borgeren først, og her spiller chefer og ledere en vigtig rolle. Ny bog fra Væksthus for Ledelse giver ni inspirerende blikke fra chefer og ledelseseksperter på udfordringen med at sætte borgeren først.

  Læs mere
 • Væksthus for Ledelse - en oversigt over udgivelser

  I dette nye katalog får du overblik over Væksthus for Ledelses mere end 100 udgivelser om god ledelse.

  Læs mere
 • Topledelse af digitale transformationer

  Digital transformation kræver, at toplederne bevæger sig ind på områder med store muligheder, som også rummer uvished og risici for at fejle. I denne publikation fra Væksthus for Ledelse får du ni konkrete råd og en række værktøjer til ledelse af digitale transformationer.

  Læs mere
 • Sammenhæng i ledelseskæden

  Det er ikke kun de faglige ledere, der har ansvar for, at der udøves faglig ledelse af medarbejderne. Der skal være sammenhæng i ledelseskæden, for at det er muligt. Det er omdrejningspunktet for denne publikation fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere