De fem bundlinjer

Et dialogværktøj om at fokusere på digital innovations betydning for kerneopgaven

Hent hele drejebogen
til værktøjet 

Hent og print materialer til
værktøjet

Resume 

Vi udvælger i fællesskab et eksempel på, hvordan én af vores opgaver kunne løses mere digitalt end i dag. Den mere digitale løsning vurderes i forhold til, om den vil give plus eller minus på fem forskellige bundlinjer: service, effektivitet, trivsel, indflydelse og etik.drejebog de fem bundlinjer

Formål

At skærpe vores fælles fokus på digitale løsningers potentiale, det vil sige, hvilken værdi de kan skabe for kerneopgaven og de borgere, det i sidste ende handler om.

Output

Dialogen munder ud i en foreløbig helhedsvurdering af potentialet i én udvalg digital løsning. Hvis vurderingen er positiv, kan vi arbejde videre med denne løsning. Processen kan også have inspireret os til at undersøge andre opgaver på lignende måde.

Varighed

1 time og 20 minutter.

Deltagere

Værktøjet er særligt egnet til lidt større grupper (mindst 10-12 deltagere), så der kan være gruppedialog om hver af de fem bundlinjer. Hvis I er en mindre gruppe, kan én gruppe undersøge flere (eller alle) bundlinjer.