Test dig selv som digital forandringsleder

Et personligt refleksionsværktøj om god ledelse af digitale forandringer.

Hent hele drejebogen
til værktøjet 

Hent og print materialer til
værktøjet

Resume

Du besvarer et kort spørgeskema om de ledelseskvaliteter, der er særligt vigtige i ledelse af digital innovation og forandring. Med afsæt i dine svar bliver du bedt om at reflektere over dine stærke og svage sider i denne ledelsesrolle.


Formål

At skærpe din egen erkendelse af og refleksion over, hvad det kræver af dig som leder at stå i spidsen for digital innovation. 


Output

En indikation af dine stærke og svage sider i rollen som digital forandringsleder, som du kan bruge til at justere og udvikle din ledelse – eventuelt i dialog med lederkolleger og egen chef. 


Varighed

30 minutter.


Deltagere

Dig selv som leder.