God ledelse af digital innovation

God ledelse er en vigtig ingrediens i vellykket digital innovation. Væksthus for Ledelse har fundet fem fællestræk hos ledere på arbejdspladser, der selv har taget initiativ til digitale løsninger.

Hvad gør lederne på arbejdspladser, som har haft succes med at arbejde innovativt med digital teknologi? Det spørgsmål har Væksthus for Ledelse undersøgt ved at gå helt tæt på erfaringerne på fem af sådanne arbejdspladser og deres ledere. Fællestrækkene er samlet i følgende kendetegn, der har inspireret udviklingen af de ti dialogværktøjer:

Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven

Lederne har fokus på digitaliseringens betydning og værdi for kerneopgaven – og anser ikke digitalisering som et mål i sig selv. De er på én gang nysgerrigt begejstrede og sundt skeptiske over for teknologiens muligheder. Læs mere her

Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling

Lederne lægger vægt på, at digital innovation engagerer medarbejderne og giver plads til, at idéerne kan komme fra dem, der kender hverdagens virkelighed og behov. De viser ægte nysgerrighed, anerkender idéer i den tidlige fase og hjælper med at kvalificere gode forslag. Læs mere her

Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation

Lederne fremmer en eksperimenterende tilgang til teknologi, hvor alt ikke handler om sikker drift, og hvor der er plads til at prøve sig frem og tage fejl. De sætter en vis struktur på idéudviklingen og skaber tydelige rammer om processen fra idé til implementering. Læs mere her

Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer

Lederne forventer af alle medarbejdere en nysgerrig tilgang til digital innovation og et vist niveau af digitale kompetencer. De gør sig umage med at styrke både mindset og kompetencer hos ”den digitale bagtrop” – og opmuntrer frontløberne til at dele deres viden, opsøge ny inspiration og prøve ting af. Læs mere her

Lederne er også dygtige forandringsledere

Lederne sørger for i et digitaliseringsforløb at kommunikere mening, inddrage alle, lytte til bekymringer, involvere relevante interessenter, lede opad og tilrettelægge en god implementeringsproces, så digitale projekter kommer godt i mål, og nye arbejdsgange erstatter gamle. Læs mere her. 

Sådan bruger I værktøjerne