Sådan bruger I værktøjerne

Til hvert værktøj hører en vejledende drejebog og en materialepakke, så det er let at gå i gang. I kan sagtens tilpasse værktøjet og forløbet, så det matcher jeres behov. Nedenstående principper er fælles for de fleste af de ti værktøjer.

Drejebog

Til værktøjet ligger en færdig drejebog klar til download. Den beskriver:

  • Værktøjets formål og output.
  • Forløbets varighed og deltagerkreds.
  • Det praktiske udstyr og den forberedelse, værktøjet kræver.
  • Programmet punkt for punkt – med stikord til dig som facilitator.
  • Ideer til opfølgning.

Materialepakke

Arbejdsark o.l., der indgår i værktøjet, ligger sammen med drejebogen lige til at printe.

Facilitering

Værktøjerne er designet, så du som leder selv kan facilitere dialogen. Ved meget store grupper, eller hvis du som leder har en anden særlig rolle i forløbet, kan I eventuelt vælge at få hjælp udefra til faciliteringen.

Deltagerkreds

De fleste værktøjer kan bruges i både større og mindre grupper. Da der ofte indgår dialog i flere grupper, skal gruppestørrelse og -antal nogle gange justeres, så det passer til deltagerantallet.

Tilpasning

Værktøjerne er designet og afprøvet, så de er ”plug and play”, men I kan også vælge at tilpasse dem til jeres behov. Det kan fx være, at I vil bruge kortere eller længere tid på bestemte punkter eller variere nogle af arbejdsspørgsmålene.

Opfølgning

Værktøjerne sætter dialogen og processen mod bedre digitalisering i gang, men bringer jer ikke i mål. Derfor er det vigtigt, at du som leder grundigt overvejer, hvad dialogen kan og skal føre videre til. Dialog og inddragelse styrker typisk ejerskabet til digitale løsninger, hvis dialogen bliver fulgt ordentlig op.

En vigtig del af opfølgningen vil ofte være at få andre dele af organisationen og ledelseskæden til at kvalificere og understøtte de initiativer, I gerne vil gå videre med.

Oversigt: De ti værktøjer