Guide til Kodeks for god ledelse

Guiden her er en hjælp og inspiration til, hvordan du kan bruge Kodeks for god ledelse i dit arbejde. Her finder du eksempler på, hvordan Kodeks er blevet brugt af andre, og gode råd til, hvordan man implementerer Kodeks for god ledelse i sin organisation.

Guiden her er en hjælp og inspiration til, hvordan du kan bruge Kodeks for god ledelse i dit arbejde. Her finder du eksempler på, hvordan Kodeks er blevet brugt af andre, og gode råd til, hvordan man implementerer Kodeks for god ledelse i sin organisation.

Kodeks for god ledelse udkom første gang som pjece i 2008. Pjecen består af 11 statements, der tilsammen giver et bud på, hvad der er god ledelse i kommuner og regioner. De 11 statements (kaldet kodekspunkter) fungerer som pejlemærker for og inspiration til debat om god ledelse.

Pjecen er tænkt som en håndsrækning og guide til at dykke ned i, når der skal findes inspiration til, hvad der er god ledelse hos netop jer. Det er ikke en minutiøs opskrift på at udvikle ledelse, men et værktøj der kræver lokal fortolkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiden kan ikke bestilles.