Kodeks for god ledelse

11 pejlemærker for hvad der er god ledelse i kommuner og regioner.

Publikationen er udsolgt og kan derfor kun downloades. 


Ledelse i det offentlige er en disciplin, som på mange områder adskiller sig fra ledelse i det private. Med denne publikation har Væksthus for Ledelse forsøgt at fastlægge et kodeks for god ledelse i kommuner og regioner, som offentlige ledere kan forholde sig til.

Målet er at give ledere anledning til at reflektere over deres egen ledelsesrolle og - praksis.

Ledere fra skoler, ældrepleje, sygehuse mv. har været med til at opstille 11 punkter til refleksion, når ledelse i den offentlige sektor skal videreudvikles i retning af fremtidens krav.  

God ledelse er, når lederen:

 1. Påtager sig sit lederskab.
 2. Er bevidst om sit ledelsesrum og den politiske kontekst, som han/hun er en del af.
 3. Har viden om og forståelse for den faglige kontekst, han/hun er en del af.
 4. Skaber en organisation, der møder borgeren i øjenhøjde.
 5. Kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger.
 6. Udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater.
 7. Skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen.
 8. Skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte.
 9. Skaber rum for refleksion og innovation.
 10. Reflekterer over og udvikler sit lederskab.
 11. Ser sin organisation som en del af en mangfoldig verden.

Kodeks for god ledelse er et ideal, de færreste ledere kan leve fuldt op til. Det er heller ikke meningen. Kodeks er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden.