Ledelse i fællesskab

­I Væksthus for Ledelses projekt ”Ledelse i fællesskab” har topledere fra Region Sjælland samt Næstved, Fredensborg og Syddjurs kommuner undervejs delt erfaringer om én af deres centrale ledelsesudfordringer.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på [email protected], så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Fire fortællinger om offentlig topledelse under forandring

­I Væksthus for Ledelses projekt ”Ledelse i fællesskab” har topledere fra Region Sjælland samt Næstved, Fredensborg og Syddjurs kommuner undervejs delt erfaringer om én af deres centrale ledelsesudfordringer. Med denne publikation sættes der fokus på topledelsens opgave, rolle og værktøjer i de nye kommuner og regioner.

Formålet var, at deltagerne skulle følge og udfordre hinandens projekter. Men også at dele erfaringerne fra denne proces med topledelser i andre kommuner og regioner, som for størstedelens vedkommende har været igennem lignende forandringer.

Forhåbentlig vil de tjene til inspiration for andre topledelser, der står over for at skulle skabe fornyelse i fællesskab.