Ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Denne publikation fra Væksthus for Ledelse, indeholder en række anbefalinger til bestyrelser og dig, der er leder i en selvejende kulturinstitutioner.

Kultur- og fritidsområdet har fået en stigende samfundsmæssig betydning og i mange kommuner også større økonomisk tyngde. Derfor er forventningerne til kulturinstitutionernes kvalitet, effektivitet og styring stigende, og det skærper kravene til ledelsen og dens kompetencer. Karakteristiska for ledelse i selvejende institutioner er lederens samspil med institutionens bestyrelse.

Denne publikation giver en række anbefalinger for dette samspil. Anbefalingerne retter
sig både mod bestyrelserne og lederne, og tegner retningslinjerne for en professionalisering af
ledelsesarbejdet og af samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Publikationen kan dermed også anvendes uden for kulturens verden som inspiration til alle kommunale ledere, der i hverdagen skal mestre kunsten at lede med en bestyrelse.

Publikationen bygger på en række anbefalinger, udarbejdet af et udvalg under Kulturministeriet,
der har arbejdet med at professionalisere ledelsen i selvejende kulturinstitutioner under Kulturministeriet.

Væksthus for Ledelse har med denne publikation bearbejdet anbefalingerne, så de er
relevante for dig, der er leder eller bestyrelsesmedlem i en selvejende kulturinstitution i en kommune eller arbejder i en kommunal kulturforvaltning.