Mellem chef og direktør - Fem fokusområder for et godt samarbejde

Samarbejdet mellem direktører og chefer er en forudsætning for en velfungerende organisation. Men netop på dette sted i ledelseskæden, kan der let springe gnister, fordi politik og faglighed her skal bøjes mod hinanden. Publikationen peger på fem fokusområder for et godt samarbejde mellem chef og direktør.

Internal error

Publikationen tegner et portræt af den stærke relation mellem chefer og direktører. Den bygger på en interviewundersøgelse, hvor 14 udvalgte direktører og strategiske chefer fortæller om, hvad der er vigtigt og vanskeligt i det indbyrdes samarbejde. 

Tegning: Bob KatzenelsonDe medvirkende peger i undersøgelsen på fem hovedpunkter, hvor deres samspil er vigtigt, men kan være vanskeligt. 

De fem hovedpunkter

  1. At etablere et fælles ledelsesperspektiv

  2. At opbygge den fundamentale gensidige tillid

  3. At hjælpe den anden til at lykkes

  4. At kunne gå tæt på hinandens ledelse

  5. At gøre relationen gensidigt udviklende

Publikationen henvender sig til begge parter i samarbejdet. Formålet er at pege på typiske kvaliteter og udviklingsmuligheder i samspillet og derigennem inspirere begge til at gøre hinanden bedre.