Ledere sammen – og hver for sig

Når lederne vil hinanden og noget sammen, og der er klare rammer for samarbejdet, så er der gode forudsætninger for at indfri potentialerne i områdeledelse. Områdeledelse kan give bedre kvalitet, mere effektiv brug af ressourcer og en mere professionel ledelse. Men det kommer ikke af sig selv. Publikationen giver inspiration til, hvordan gevinsterne ved områdeledelse kan høstes.

Internal error

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Når lederne vil hinanden og noget sammen, og der er klare rammer for ledelsessamarbejdet, så er der gode forudsætninger for at indfri de potentialer, der ligger i strukturen; områdeledelse.

Områdeledelse kan give bedre kvalitet, mere effektiv brug af ressourcer og en mere professionel ledelse. Men gevinsterne kommer ikke af sig selv. Publikationen giver inspiration til, hvordan områdeledelse lykkes ved at skitsere rammerne og potentialerne for områdeledelse. Den er baseret på et intensivt forløb med ni udvalgte områdeledelser og tidligere undersøgelser af feltet.

Hvad er områdeledelse?

Områdeledelse er fælles ledelse af ensartede decentrale institutioner, der tidligere typisk har været selvstændige institutioner, og som nu indgår som enheder i ét samlet område. Ledelsen udøves af en områdeleder i samarbejde med daglige ledere af de enkelte enheder. 

Publikationen peger på to afgørende forudsætninger, som skal være til stede, for at gevinster ved områdeledelse kan høstes:

1. Rammer for ledelsessamarbejde

Grænserne mellem områdelederens og de daglige lederes ansvar og opgaver skal være krystalklare. Alle i områdeledelsen skal vide, hvorfor noget skal være et fælles anliggende, eller hvorfor det ligger bedst i enhederne. Et kriterie kan fx være, hvad der giver den højeste kvalitet i kerneopgaven, sikrer den mest effektive opgaveløsning, den bedste brugerinddragelse eller andre tydelige og motiverende formål.

2. Relationerne i ledelsesteamet

En velfungerende områdeledelse forudsætter, at lederne sammen afstemmer forventninger. Samtidig skal lederne føle sig forpligtet af fælles ambitiøse mål og sætte hensynet til helheden over egne interesser. Men nok så klare og formelle rammer om områdeledelsen nytter ikke uden et stærkt og tillidsfuldt samarbejde i ledelsesteamet.