Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de ofte stillede spørgsmål.

Skal jeg til eksamen? Er netværksmøderne fysiske? Og hvor meget forberedelse er der?

Få svarene på dine spørgsmål neden for.

Målgruppen er kommunale og regionale ledere med personaleansvar, men den er også åben for ledere i kommunale og regionale selvejende institutioner og kommunale selskaber, der har driftsoverenskomst med kommunen eller regionen. Uddannelsen henvender sig dog ikke til ledere i fx private dagtilbud, privatskoler eller private plejehjem.

Nej, man skal ikke til eksamen, og uddannelsen giver ikke ECTS-point.

Ja, hvis du bliver forhindret inden første modul, kan din arbejdsplads sende en anden leder.

Nej, uddannelsen er kun for ledere med personaleansvar.

Nej, uddannelsen er kun for kommunale og regionale ledere. Uddannelsen er også åben for ledere i kommunale og regionale selvejende institutioner og kommunale selskaber, der har driftsoverenskomst med kommunen eller regionen men henvender sig ikke til ledere i fx private dagtilbud, privatskoler eller private plejehjem.

Hvis du er ansat i Staten, kan du tilmelde dig den frivillige uddannelse i psykisk arbejdsmiljø www.flipa.dk

Ja, uddannelsen er også for ledere af ledere.

Det vil være en blanding af fysiske og virtuelle netværksmøder. Det første netværksmøde vil være fysisk og de efterfølgende to virtuelle.

Der vil være noget forberedelse inden hvert modul fx i form af samtaler med egen leder og tillidsvalgte og søsætning af prøvehandlinger.

Den eneste forudsætning for at kunne deltage er, at du skal være kommunal eller regional leder med personaleansvar.

Deltagerne udvælges ikke, da det fungerer efter først til mølle-princippet. Du får en mail med en bekræftelse på din deltagelse umiddelbart efter tilmelding. Hvis du har tilmeldt dig, efter holdet er fuldt, vil du i stedet få en mail med, at du er sat på en venteliste. Vi kontakter dig, hvis der er afbud. Tilmeldingen er bindende 30 dage inden start, men du kan frit bytte plads med en internt i organisationen efter aftale med en overordnet, så vi stadig sender fakturaen korrekt.

Vi tilstræber at blande holdene, da det er vores erfaring, at deltagerne på den måde får det bedste udbytte. Vi vil derfor fraråde, at I tilmelder alt for mange fra den samme organisation til det samme hold. Vi vil i stedet anbefale, at I deler det ud over flere hold. Hvis I fortsat ønsker at tage uddannelsen på det samme tidspunkt og med mange deltagere (fx 10-12 deltagere) foreslår vi, at I kontakter os, så vi kan finde en god løsning.

Netværksgrupperne sammensættes efter aftale med parterne ud fra et fordelingsprincip, der sikrer diversitet i grupperne ift. lederansvar samt om du kommer fra en kommune eller fra en region. 

Netværksgrupperne er til for at skabe fortrolige og alternative sparringsrum til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i dagligdagen. Derfor tilstræber vi også at deltagere fra samme arbejdsplads, placeres i forskellige netværksgrupper. Du kan derfor ikke regne med at komme i samme gruppe med din kollega, hvis I har tilmeldt jer sammen. Vi understreger igen, at man ved tilmeldelse af uddannelsen, skal reservere alle netværksgruppedatoer i første omgang. Omtrent 30 dage inden holdopstart – ved bindende tilmelding – udsendes indkaldelse til præcise netværksgrupper med dato og tidspunkt. Disse er umiddelbart ikke til at rykke.

Læs mere om uddannelsens indhold og undervisere

 

Tilmelding dato og pris

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til Ida Marie Thulstrup Pedersen, LEAD, imp@lead.eu