Værktøj: Ledelse af ledere

Væksthus for Ledelse har udgivet et dialogværktøj, der sætter fokus på ledelse af ledere. Målet med værktøjet er, at det skal levere brændstof til en lokal dialog i kommuner og regioner om, hvad god ledelse af ledere er. Værktøjet består af en række videocases og en vejledning til, hvordan du bruger dem til at skabe dialog.

Gå til værktøjet her: Ledelse af ledere 

"Chefens dilemma" er en samling videocases, hvor professionelle skuespillere har dramatiseret en række dilemmaer i samspillet mellem chefen og de ledere han eller hun har under sig.

Episoderne er konstruerede, men bygger på en lang række interview med chefer og ledere om de udfordringer, de oplever i det daglige samarbejde. I den forstand er de små fortællinger based on true stories.

Download vejledning til værktøjet her: Vejledning til Ledelse af ledere

10 dilemmaer

Ledelse af ledere tager fat på 10 velkendte dilemmaer:

1. Én man kan stole på
 – om at tvivle på sine lederes loyalitet

2. Find dig i hvad som helst…
– om at håndtere ytringsfriheden – og dens grænser

3. Har du talt med en leder i dag?
– om at give lederne ordentlig feedback

4. Synlig ledelse pr. distance
– om at være en nærværende chef for mange ledere

5. Så bare en hurtig kop!
– om at ville og kunne lede sine ledere

6. Velkommen tilbage
– om at forholde sig aktivt til ledernes kompetenceudvikling

7. Spild af tid? 
– om at gøre præmisserne klare for dialogen med lederne

8. Strateg eller aktiv medspiller?
– om at involvere sig tilpas i lokale udviklingsprocesser

9. For han er en af vor egne
– om at markere sin rolle og loyalitet som chef

10. Du bliver nødt til at tage over
– om at holde ledere fast på et ansvar, de helst er fri for