Bøger

Lederwebs samlede oversigt over bøger om ledelse

Du kan indsnævre din søgning ved at vælge en kategori i boksen til højre

Fremtiden er feminin

28.11.2016

Vi skal integrere den feminine kraft på lige fod med den maskuline, argumenterer denne bog for. Læs den, hvad enten du er mand eller kvinde. Læs den, hvis du vil have indflydelse på fremtiden. Læs mere


New public leadership - fra stategi til effekt

28.11.2016

Forfatterne viser en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring bør den offentlige sektor indrettes efter den virkning, man ønsker at opnå – til gavn for det fælles bedste. Læs mere


Ledelse gennem skolens ressourcepersoner

28.11.2016

Skolens ressourcepersoner er under forandring fra alene at være faglige og kollegiale til nu også at være organisatoriske mellemmænd, og bogen behandler derfor udfordringer og muligheder for skolens ressourcepersoner i et organisatorisk perspektiv. Læs mere


Tænd - Præsentationsteknik og PowerPoint i verdensklasse

28.11.2016

Mange vigtige budskaber forsvinder i Bermudatrekanten mellem overfyldte punktopstillede slides, oplægsholdere med bogstaver i ansigtet og publikum. Det koster ufattelige ressourcer hver dag i alle virksomheder. "Tænd" giver konkrete råd til bedre præsentationer. Læs mere


Opgaveskrivning for praktikere

28.11.2016

Bogen er til dig, som er i gang med en efteruddannelse og som har brug for hjælp til at skabe forbindelse mellem din praksis, din uddannelse og din opgave. Bogen inspireret og hjælper dig i dit arbejde med at få opgaven skrevet, fra du starter, til du er færdig. Læs mere


Tæller vi det der tæller? Målstyring og standardisering i arbejdslivet

25.11.2016

Den såkaldte 'djøfisering' er fejet gennem arbejdslivet de seneste år. Denne bog kaster et kritisk blik på muligheder og mangler for målstyring og foreslår alternative måder at organisere arbejdet på og sikre tilfredsstillende resultater. Læs mere


Black box thinking - den overraskende sandhed om succes

25.11.2016

Det er lidt af en kliché, at man skal lære af sine fejl, men denne bog afslører, hvordan fejl kan bruges som den stærkeste læringsmetode, menneskeheden kender til. Få et arsenal af teknikker, som anvendes af nogle af verdens mest innovative organisationer. Læs mere


Beslutningsstrategi

25.11.2016

Som leder træffer du hver dag et stort antal beslutninger, men når det går hurtigt, kan selv de bedste af os træffe ubevidst irrationelle beslutninger og i værste fald skade os selv og organisationen. Studier viser, at virksomheder kan øge deres performance med 500% - så har du råd til at lade være? Læs mere


Projektlederskab - Effekt Til Tiden

23.11.2016

Projektarbejdsformen er i rivende udvikling. De nye koncepter fokuserer på lederskabet – projektlederskabet. Bogen kan betragtes som en overbygning til de mange projektbøger, der findes. Læs mere


Feedback på arbejdspladsen

23.11.2016

Feedback på arbejdspladser er vigtig. Men det er også et populært begreb, som mange taler med om uden dog at vide sig helt sikker på, hvad det er. Formålet med denne bog er at bidrage til en bedre forståelse af, hvad feedback er, hvordan det fungerer, og dermed hvordan arbejdspladser bedst muligt bør understøtte feedback. Læs mere