Bøger

Lederwebs samlede oversigt over bøger om ledelse

Du kan indsnævre din søgning ved at vælge en kategori i boksen til højre

Årets vigtigste samtale

13.02.2017

Bogen guider dig og din organisation til at få det fulde udbytte af jeres medarbejderes kompetencer og afholde MUS-samtaler, der virkelig optimerer individuelle behov og udviklingsmuligheder. Læs mere


Distribueret ledelse

27.01.2017

Den formelle leder kan ikke tage ansvaret for hver eneste handling i en kompleks organisation. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Det bringer ledere tæt på praksis, som udvikles i samarbejdende professionelle læringsfællesskaber, der styrker den professionelle kapital i organisationen. Ingen leder står alene Formelle ledere… Læs mere


Ledelse af relationel koordinering - i offentlige organisationer

20.01.2017

Bogen handler om at skabe sammenhæng omkring kerneopgaven på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler. Med afsæt i forskning og erfaring fra konkrete cases giver bogen en grundig introduktion til, hvordan du som leder kan tage initiativet til at skabe bredt ansvar og ejerskab omkring den komplekse kerneopgave. Om bogens forfattere: Carsten Hornstrup (Ph.d.). Partner & chefkonsulent i Joint-Action. Carsten er en erfaren… Læs mere


Ledelse uden personaleansvar. 10 stærke værktøjer

17.01.2017

Denne bog er til dig, der til daglig sidder i en stilling, hvor arbejdsopgaverne løses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse. Du er en af de mange tusinde ledere uden formelt personaleansvar i private og offentlige virksomheder og organisationer, som har brug for mere viden om relevante værktøjer og ledelsesdiscipliner til brug for den daglige ledelsespraksis. Du kan for eksempel være teamleder, projektleder, koordinator, faglig… Læs mere


Fremtiden er feminin

28.11.2016

Vi skal integrere den feminine kraft på lige fod med den maskuline, argumenterer denne bog for. Læs den, hvad enten du er mand eller kvinde. Læs den, hvis du vil have indflydelse på fremtiden. Læs mere


New public leadership - fra stategi til effekt

28.11.2016

Forfatterne viser en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring bør den offentlige sektor indrettes efter den virkning, man ønsker at opnå – til gavn for det fælles bedste. Læs mere


Ledelse gennem skolens ressourcepersoner

28.11.2016

Skolens ressourcepersoner er under forandring fra alene at være faglige og kollegiale til nu også at være organisatoriske mellemmænd, og bogen behandler derfor udfordringer og muligheder for skolens ressourcepersoner i et organisatorisk perspektiv. Læs mere


Tænd - Præsentationsteknik og PowerPoint i verdensklasse

28.11.2016

Mange vigtige budskaber forsvinder i Bermudatrekanten mellem overfyldte punktopstillede slides, oplægsholdere med bogstaver i ansigtet og publikum. Det koster ufattelige ressourcer hver dag i alle virksomheder. "Tænd" giver konkrete råd til bedre præsentationer. Læs mere


Opgaveskrivning for praktikere

28.11.2016

Bogen er til dig, som er i gang med en efteruddannelse og som har brug for hjælp til at skabe forbindelse mellem din praksis, din uddannelse og din opgave. Bogen inspireret og hjælper dig i dit arbejde med at få opgaven skrevet, fra du starter, til du er færdig. Læs mere


Tæller vi det der tæller? Målstyring og standardisering i arbejdslivet

25.11.2016

Den såkaldte 'djøfisering' er fejet gennem arbejdslivet de seneste år. Denne bog kaster et kritisk blik på muligheder og mangler for målstyring og foreslår alternative måder at organisere arbejdet på og sikre tilfredsstillende resultater. Læs mere