Bøger

Lederwebs samlede oversigt over bøger om ledelse.
Viser 5 / 825
Ingen resultater.
 • Ledelseskommunikation

  Lederens kommunikation er afgørende for at skabe følgeskab og forandring på medarbejder-, afdelings- og organisationsniveau. Strategisk kommunikation er en del af ledelsesopgaven, når der på én og samme tid skal skabes resultater og medarbejdertrivsel. Denne bog sætter ledelseskommunikation i kontekst og viser, hvad det kræver at lykkes med opgaven – som leder og som ledelsesteam.

  Læs mere
 • Ledelse og organisationspsykologi

  Ledelse og organisationspsykologi muliggør, at ledere får øje på sig selv og deres mere eller mindre intuitive præferencer i deres ledelsespraksis. Bogen tilbyder et videnskabsteoretisk landkort med forskellige veje ind i ledelse og organisationspsykologi og introducerer til henholdsvis det systemiske og det psykodynamiske perspektiv. Læseren får via en konkret case indblik i, hvordan de to perspektiver bidrager med hver deres forståelser og handleanvisninger på forskellige organisationspsykologiske problemstillinger.

  Læs mere
 • God offentlig ledelse i mellemrummet

  Offentlig ledelse er præget af særlige vilkår og komplekse udfordringer. Det kalder på tværgående og fælles offentlig ledelse og på flerdimensionelle ledelseskompetencer hos den enkelte leder. Denne bog handler om at turde gå ud af sit eget ledelsesrum og stille sig i mellemrummet – i ingenmandslandet mellem afdelinger, fagområder og organisationer.

  Læs mere
 • Det kunne være så godt

  Det kunne være så godt er et opråb på vegne af alle de medarbejdere og ledere, der hver dag oplever, at indflydelsen og meningen i arbejdet forsvinder.

  Læs mere
 • Jura for offentlige ledere

  Offentlige ledere skal ofte opfylde modsatrettede krav. Og særligt juraen kan opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med. Men juraen kan også være den offentlige leders ven. Ny bog til offentlige ledere afmystificerer juraen.

  Læs mere