Om Væksthuset

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Parterne vil igennem fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bidrage til et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner og regioner.

Væksthusets medlemmer er både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og de kommunale chefforeninger samt de faglige organisationer. Gennem dialog deler parterne erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter om offentlig ledelse. 

Lederweb.dk er Væksthusets hjemmeside, hvor vi formidler ny viden om god ledelse. Her finder du også alle udgivelser fra Væksthus for Ledelse.

Strategi for Væksthus for Ledelse i OK.21

Ledelse spiller en afgørende rolle i forhold til at imødegå de store, komplekse og hurtigt voksende udfordringer, som kommuner og regioner står overfor. Der er fx presserende mangel på hænder, klimaudfordringer samt stigende forventninger fra borgere/patienter om en sammenhængende og digital offentlig sektor med høj faglighed i alle led. Disse udfordringer kalder på ledelse, og her vil Væksthus for Ledelse gerne bidrage. Her kan du læse Væksthus for Ledelses strategi for de næste 3 år.

Væksthus for Ledelse strategi i OK.21

Væksthusets parter

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. 

 

Igangværende projekter

Væksthuset laver mange forskellige projekter. Alt fra publikationer, podcast og e-kurser. Om alt fra relationel koordinering til målstyring. 

Formål og baggrund

KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har med Væksthuset skabt et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.

Om Lederweb

På Lederweb finder du over 1.800 forskellige værktøjer og artikler om ledelse, som vi har samlet og organiseret, så det er let tilgængeligt.