ArtiklerViser 50 / 2238
Ingen resultater.
 • Ledelse på afstand kræver super-sensor ledere

  Knap 12 pct. af befolkningen har symptomer på stress hver dag, viser nye tal. For at forebygge stress kræver det en tæt og vedvarende dialog mellem medarbejdere og ledelse. Men hvad sker der ved leder-medarbejderdialogen, når arbejdet rykkes til hjemmekontoret? Og hvilke krav stiller det til lederen? Læs her, hvilke opgaver du som leder står overfor, når du skal håndtere stress og mistrivsel på afstand.

  Læs mere
 • 8 træk hos en leder der kan knække selv den bedste

  Ledelse handler om evnen til at skabe følgeskab og styrke selvledelse. Det nødvendige følgeskab som leder opnår du sjældent uden at investere din person. Nogle gange går det dog galt. Læs om otte uhensigtsmæssige træk hos en leder, og hvordan du ved at arbejde med dit personlige lederskab kan få det bedste ud af medarbejderne og organisationen.

  Læs mere
 • 3 spørgsmål som styrker din kommunikation

  Fællesnævneren for dine daglige ledelsesopgaver er kommunikation. Lige fra du træder ind ad døren og siger godmorgen til du slukker computeren og siger farvel. Ledelse er kommunikation. Men hvor bevidst er du egentlig om, hvad du kommunikerer? Her får du tre refleksionsspørgsmål.

  Læs mere
 • 4 råd: Bliv bedre til at modtage kritik

  Ser du kritik og feedback fra medarbejderne som et gode, kan det i sidste ende blive en gevinst for både dine lederevner og klimaet på arbejdspladsen. Men det tager tid og kræver tålmodighed at blive en leder, som kan modtage kritik. Læs fire råd her.

  Læs mere
 • 5 myter om agil ledelse

  At være ’agil’ er et buzzword. Problemet med buzzwords er dog, at de ofte ender som forsimplinger præget af letkøbte fraser om, hvad det egentlig betyder, og hvordan det egentlig ’ser ud’ i praksis. Artiklen her stiller skarpt på de mest sejlivede myter om det agile lederskab.

  Læs mere
 • Podcast: 3 no go’s i konfliktfyldte samtaler med borgere

  Hvordan formidler en chef sine budskaber til en borger uden hverken at optrappe en konflikt eller overskride sine beføjelser? I denne podcast giver centerchef Hanna Bohn Vinkel og erhvervspsykolog Trille Frodelund Lykke inspiration og teknikker til, hvordan du bliver bedre til samtaler, hvor du skal overbringe svære budskaber.

  Læs mere
 • Psykologisk tryghed kræver modet til at løbe en risiko

  Psykologisk tryghed har vist sig at være afgørende for hvor effektivt et teamsamarbejde er. Professor Amy Edmondson pointerer, at psykologisk tryghed ikke er et individuelt træk – det er et fænomen, vi kun kan udvikle sammen i teamet. Men du får ikke meget psykologisk tryghed i dit team uden individer, der tør at løbe en interpersonel risiko.

  Læs mere
 • Vær proaktiv og undgå at besparelserne rammer din motivation

  Hvordan engagerer du dig i arbejdet med at formulere spareforslag og skabe råderum uden at ødelægge din egen og medarbejdernes motivation og arbejdsglæde? Artiklen her giver tre råd.

  Læs mere
 • Hvad laver lederne i deres sommerferie?

  Det er vigtigt at koble af og restituere i sommerferien. Det er godt for både krop og sind, det viser al forskning. Men hvordan slapper lederne af? Det har Lederweb spurgt nogle af dem om – måske du kan få en idé eller to til din ferie.

  Læs mere
 • 3 råd: Sådan håndterer du en medarbejder der brokker sig

  Et brokkehoved kan ødelægge meget for hele afdelingen. Men med de rette redskaber kan du som leder håndtere medarbejderen med trang til brok. Der ligger nemlig ofte nogle uforløste frustrationer under overfladen, som du kan hjælpe med.

  Læs mere
 • Sådan skriver du ansøgningen til dit næste lederjob

  Du vil søge et nyt lederjob men fornemmelsen af at være rusten i at skrive en ansøgning presser sig på. Du har imidlertid som leder den klare fordel at kende ansættelsesprocessen fra begge sider, og det styrker din ansøgning, hvis du bruger din viden rigtigt. Få her bud på væsentlige pointer, du kan bruge i din ansøgning.

  Læs mere
 • 5 benspænd for din nye strategi

  Det er en velkendt udfordring at få strategien til at lykkes, særligt i større politiske organisationer. En af de oftest gentagne sandheder om strategi er, man ikke har inviteret kulturen med til bords. Læs her, hvilke fem benspænd du skal være opmærksom på for at skabe en stærk grundlæggende forandring.

  Læs mere
 • 3 råd: Ledelse af livsbalance

  De ledere, der forstår, at deres medarbejdere er hele mennesker, der præsterer bedre, hvis de har balance i livet, bliver vindere i kampen om fremtidens arbejdskraft. Her får du tre råd om, hvordan du leder livsbalance.

  Læs mere
 • Ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

  Når I er presset, hvad enten det handler om høje følelsesmæssige krav, hård tale eller ubalance mellem opgaver og tid, så går det ud over det psykiske arbejdsmiljø. Læs her, hvorfor en overkommelig 5 procent tankegang kan tage toppen af presset og om en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

  Læs mere
 • Sådan undgår du at respektløs adfærd smitter

  Stemninger og følelser smitter. Både de gode og de dårlige. Forskning viser, at respektløs adfærd på jobbet breder sig som ringe i vandet og er farligere, end mange tror. Som chef kan du imidlertid bryde de dårlige mønstre, hvis du kan få øje på dem. Læs her, hvordan.

  Læs mere
 • Råd og øvelser: Styrk dine relationelle samtalekompetencer

  En stor del af dit arbejde som chef foregår gennem samtaler – hvad enten det er med borgere, kolleger, ledere, medarbejdere eller direktører. Du skal med andre ord kunne gå i dialog og tage de samtaler – også dem, hvor der er noget på spil. Få her råd og øvelser, der styrker dine relationelle samtalekompetencer.

  Læs mere
 • ”Om 10 år vil langt flere medarbejdere være selvledende”

  Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte Kommune har vundet priser for deres gode arbejdsmiljø. Det har de opnået ved at være 90 pct. ledelsesløse. De nuværende medarbejdere er glade for den store medindflydelse, de har, men det har kostet fyringer at nå dertil. Ikke desto mindre er centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen overbevist om, at denne ledelsesform hersker om ti år.

  Læs mere
 • Sådan undgår du at magt gør dig blind og selvfed

  Magt er et grundvilkår i enhver ledelsespraktik, og som leder træffer du hver dag et stort antal beslutninger. Men når det går (for) hurtigt øger det risikoen for, at du bliver påvirket af dine mentale bias, og det kan lede til, at du træffer mangelfulde eller irrationelle beslutninger. Læs hvordan du reducerer din egen blindhed og selvovervurdering

  Læs mere
 • Film og online værktøjer om faglig ledelse

  Her kan du se syv korte film om faglig ledelse. Efter hver film er der et univers med onlineøvelser, hvor du kan teste din afdeling/institution og tegne din profil som faglig leder. Du kan fx se en film om, hvordan du giver strategier og mål faglig mening, hvordan du bruger de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt, eller hvordan I evaluerer resultater for at skabe faglig udvikling.

  Læs mere
 • 6 råd: Nærværende ledelse på afstand

  Hvordan er du en nærværende leder på afstand? Læs om de velkendte, men afgørende ledelseskompetencer som fx kommunikation, tillid og selvledelse med fokus på, hvordan du lykkes som leder, når du ikke ser dine medarbejdere dagligt.

  Læs mere
 • 5 narcissistiske træk hos chefen

  En narcissistisk chef gør ikke kun dit job som leder sværere –han eller hun skader også hele organisationen og dermed både din og medarbejdernes trivsel og produktivitet. Få fem tegn på, at din chef er narcissist, og læs, hvordan du tackler det.

  Læs mere
 • Guide til styrkelse af jeres tværsektorielle samarbejde

  Hvad kan du som leder gøre for at sikre, at dine medarbejdere er klædt på til at samarbejde på tværs af kommune og region? Få her kortlagt arbejdspladsens styrker og fokusområder, når I skal løse opgaverne på tværs og få råd om, hvordan I sammen styrker samarbejdet.

  Læs mere
 • Podcast: Hvordan skaber du et godt rum for svære samtaler?

  Hvordan skal du som chef lykkes med de samtaler, der kræver noget ekstra af dig? Fx samtalen med en leder, der modarbejder strategien eller med en direktør, som ikke har bakket dig op. I denne podcast giver centerchef Hanna Bohn Vinkel, centerchef og erhvervspsykolog Trille Frodelund Lykke konkrete råd om, hvordan du styrker dine relationelle samtalekompetencer.

  Læs mere
 • 5 råd: Kom forråelsen til livs

  Erkendelsen af at alle arbejdspladser kan blive ramt af forråelse, er et vigtigt skridt frem mod færre af de alvorlige sager, hvor forråelsen er blevet en del af kulturen på en arbejdsplads. Og så skal vi blive bedre til at se faresignalerne, før det eskalerer. Det fortæller psykolog Dorthe Birkmose, der giver fem råd om, hvordan I kan minimere risikoen for forråelse hos jer.

  Læs mere
 • Forskning: 3 former for modstand du vil møde i en forandring

  Vil du vende modstand til følgeskab, skal du først finde ud af, hvilken type modstand der er tale om. Overordnet er der tre typer af modstand: Rationel, emotionel og relationel modstand. Men hvad dækker de tre typer over? Og hvad kan du gøre for at vende modstand til følgeskab. Få svaret her.

  Læs mere
 • Køreplan for rar og effektiv MUS med billedkort

  Gode medarbejderudviklingssamtaler kan være tidkrævende og stressende, både for lederen og medarbejderne. Læs her, hvordan du gennemfører en god MUS med dybdegående og huskevenligt resultat på bare én time inklusive den dokumentation, som gør MUS let næste gang.

  Læs mere
 • Sådan spotter du om din medarbejder er ensom

  Virker din medarbejder træt og udbrændt? Så er det nærliggende at tro, det er fordi hun har for travlt. Men det kan også være et tegn på, at hun er ensom og føler sig socialt isoleret, viser undersøgelser. Læs, hvordan du som leder spotter ensomhed hos din medarbejder, og hvad du kan gøre for at forebygge det.

  Læs mere
 • Sådan leder du både babyboomer Benny og GenYZ Geo

  For første gang i historien samles fem generationer over kødsovsen i kantinen. Fra den nyuddannede og nysgerrige novice til den garvede IT-ekspert med over 30 års erfaring. Og de kræver hver især noget unikt af dig som leder. Læs om deres forskellige behov for ledelse her.

  Læs mere
 • 4 råd: Forebyg og håndter krænkelsessager

  Er den psykologiske tryghed høj nok til, at medarbejderne tør fortælle dig, hvis de er blevet krænket eller mobbet? Og føler du dig klædt på til at tage snakken med de involverede om, hvad der er sket? Få her fire konkrete råd om at forebygge og håndtere krænkelsessager.

  Læs mere
 • 5 manipulerende sætninger du bør undgå – og hvad du kan sige i stedet

  ”Har du et minut?”. – Sådan har du sikkert tit spurgt en medarbejder, når du som leder har haft brug for at vende noget på kontoret. Problemet er bare, at spørgsmålet er manipulerende, for det, du egentlig vil vide, er, om vedkommende har tid til at hjælpe dig. Læs, hvorfor det er en dårlig idé at bruge skjult manipulation, og få råd om, hvad du kan sige i stedet.

  Læs mere
 • Hvordan var din start som ny leder?

  Nyt projekt i Væksthus for Ledelse efterlyser eksempler på, hvordan nye ledere kan støttes bedst. Projektet ”En god start for nye ledere” efterlyser eksempler på regionale og kommunale tilbud som støtter arbejdspladsens nye ledere. Hvis du kender et godt eksempel på noget, der har støttet den nye leder i den første svære tid i lederstolen, så hører vi meget gerne fra dig.

  Læs mere
 • Lederen der ville vide hvem der havde lagt digitalisering på hendes hoved

  En velmenende ambition om at lade frontlinjeledere stå for digitale eksperimenter risikerer at blive kørt over af nye initiativer, som kommer ovenfra uden involvering og hensyn til kapacitet, kompetencer og drift hos frontlinjelederen. Artiklen kommer med tre råd om, hvordan du som direktion og chefgruppe klæder ledere på til IT-implementering.

  Læs mere
 • Sådan styrker du den mentale sundhed

  Arbejdspladser skal håndtere kriser og uforudsete begivenheder ved at sætte fokus på den mentale sundhed. En god mental sundhed forebygger ensomhed, stress og meningsløshed.

  Læs mere
 • 4 fejl du skal undgå til ansættelsessamtalen

  Initiativrig, robust og god til at samarbejde. Ønskelisten med krav til jeres nye medarbejder er lang. Måske også for lang? Og hvordan sikrer du, at du kan bruge de svar, du får til samtalen til at vurdere om medarbejderen har de kompetencer, I skal bruge? Læs om fire fejl, du bør styre uden om, når du skal ansætte en ny medarbejder.

  Læs mere
 • Få det bedste ud af din medarbejders barsel

  70 pct. af barslende medarbejdere overvejer at søge – eller søger og får – nyt job under barslen og i månederne efter, at de kommer tilbage fra barsel. Derfor skal du bruge barslen til at fastholde og udvikle dine medarbejdere. Medarbejdere, der har en stærk tilknytning til deres arbejdsplads under barslen, vender nemlig oftere tilbage.

  Læs mere
 • Sådan undgår du at dine medarbejdere ryger op i det røde felt

  Sanne virker utilpas, da du giver en af hendes opgaver til en kollega. Og Thomas svarer undvigende, når du kommer med et godt råd. Hvorfor gør de det? Ifølge sociolog Anette Prehn er det hjernens amygdala, der er på spil - den del af hjernen, der fortæller, hvis der er fare på færde. Bliv klogere på de forskellige triggere og led mere hjernesmart.

  Læs mere
 • Farvel til abstrakte management-modeord

  Innovation, alignment, transformation og agilitet. Abstrakte modeord som disse slører din ledelseskommunikation, og gør det vanskeligt for medarbejdere og borgere at oversætte budskaber til handling. Klar kommunikation kalder på konkretiseringer.

  Læs mere
 • Undgå at sladder og skadefryd ødelægger samarbejdet

  Sladder, skadefryd er ødelæggende for enhver arbejdsplads. Men den er også svær at komme til livs, fordi sladderen, bagtaleriet og skadefryden på allermærkeligste vis også skaber en fornemmelse af fællesskab og tryghed. Læs, hvad du kan gøre, hvis du er leder af en arbejdsplads præget af polariserende og ødelæggende adfærd.

  Læs mere
 • Hybrid ledelse: Sådan finder du balancen

  Lars ønsker at arbejde mere hjemme, fordi han oplever mere ro og koncentration. Problemet er blot, at han arbejder mest med komplekse opgaver, der kræver et tæt kollegialt samarbejde. Få i denne artikel et konkret værktøj til, hvordan du finder balancen mellem at imødekomme Lars' behov for fleksibilitet og samtidig sikre en god opgaveløsning.

  Læs mere
 • 3 gode grunde til at improvisere når du kommunikerer

  Du vil gerne virke så imødekommende, lyttende og nærværende som muligt. Og intet sted er mere effektivt at sætte ind, end når du kommunikerer. Men i stedet for at planlægge din kommunikation ned til mindste detalje, kan du øve dig i at improvisere. Det er nemlig, når du griber de små, spontane detaljer og forstyrrelser undervejs, at du for alvor demonstrerer lederskab og styrker din troværdighed.

  Læs mere
 • 3 spørgsmål der afslører en usund kultur

  Har I en kultur, der prioriterer harmoni over ansvar, eller er en 'cover your ass' kultur dominerende hos jer? Det sker helt automatisk, at organisationen udvikler en række markører for, hvordan I er sammen, og hvilke holdninger I har. Derfor bør du blive klog på jeres kultur, og hvordan I arbejder med den.

  Læs mere
 • Sådan får du mere ud af din lederuddannelse

  Du skal sætte ord på det du drømmer om, ændre din adfærd med små skridt og træne ledelse i læringsgrupper. Læs, hvordan du får mere ud af din lederuddannelse ved at bruge arbejdspladsen som træningsbane.

  Læs mere
 • Læring i arbejdslivet: Derfor skal du vide hvad erhvervspædagogik er

  Læs mere
 • Passer du godt nok på dig selv?

  Hvordan du har det, påvirker ikke kun dig selv, men også dine medarbejdere. Læs, hvorfor du skal sætte omsorg for dig selv i højsædet, og få råd om, hvordan du konkret gør - selvom opgaverne kommer flyvende, og du føler dig som sidste mand på dækket.

  Læs mere
 • Fremtidens leder har skærmtække. Har du?

  Virtuelle møder kalder på, at lederne gør sig umage for at formidle deres budskaber med gennemslagskraft. Når budskaberne leveres på en skærm, gælder det nemlig om at være endnu mere tydelig, troværdig og tjekket. – Og så skal du brænde igennem. Læs, hvordan her.

  Læs mere
 • Er topledelse noget for dig?

  Offentlig topledelse er i høj grad learning by doing. Der er langt mellem målrettede programmer, som afklarer eller træner kommende topledere til jobbet i fx en kommune. Og det er der brug for – spørgsmålet er bare hvordan, var toplederne selv enige om på konferencen Veje til Topledelse, arrangeret af Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Genveje til visdom

  Traditionelt søger mange råd hos ældre, mere erfarne og vise mennesker, når de står over for dilemmaer og komplekse problemstillinger. Og det er et udtryk for tillid. Er det vigtigt for ledere at være vise og have sådan en form for tillid? Svaret er ja. Få her syv genveje til visdom.

  Læs mere
 • Mentorordningen – verdens bedste redskab til at få ledige unge i job

  I 2003 blev mentorordningen indført i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) og integrationsloven på baggrund af gode erfaringer fra forskellige projekter f.eks. ”Unge i job” på virksomheden Grundfos i Bjerringbro i 1997 og ”Brobyggerordningen” i Viborg Amt i 2001. Som noget nyt kunne kommunerne tilbyde mentorstøtte for at hjælpe en borger til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Men virker mentorordningen og i så fald, hvordan bruges den bedst muligt?

  Læs mere