ArtiklerViser 50 / 2213
Ingen resultater.
 • Forskning: 3 former for modstand du vil møde i en forandring

  Vil du vende modstand til følgeskab, skal du først finde ud af, hvilken type modstand der er tale om. Overordnet er der tre typer af modstand: Rationel, emotionel og relationel modstand. Men hvad dækker de tre typer over? Og hvad kan du gøre for at vende modstand til følgeskab. Få svaret her.

  Læs mere
 • Køreplan for rar og effektiv MUS med billedkort

  Gode medarbejderudviklingssamtaler kan være tidkrævende og stressende, både for lederen og medarbejderne. Læs her, hvordan du gennemfører en god MUS med dybdegående og huskevenligt resultat på bare én time inklusive den dokumentation, som gør MUS let næste gang.

  Læs mere
 • Sådan spotter du om din medarbejder er ensom

  Virker din medarbejder træt og udbrændt? Så er det nærliggende at tro, det er fordi hun har for travlt. Men det kan også være et tegn på, at hun er ensom og føler sig socialt isoleret, viser undersøgelser. Læs, hvordan du som leder spotter ensomhed hos din medarbejder, og hvad du kan gøre for at forebygge det.

  Læs mere
 • Sådan leder du både babyboomer Benny og GenYZ Geo

  For første gang i historien samles fem generationer over kødsovsen i kantinen. Fra den nyuddannede og nysgerrige novice til den garvede IT-ekspert med over 30 års erfaring. Og de kræver hver især noget unikt af dig som leder. Læs om deres forskellige behov for ledelse her.

  Læs mere
 • 4 råd: Forebyg og håndter krænkelsessager

  Er den psykologiske tryghed høj nok til, at medarbejderne tør fortælle dig, hvis de er blevet krænket eller mobbet? Og føler du dig klædt på til at tage snakken med de involverede om, hvad der er sket? Få her fire konkrete råd om at forebygge og håndtere krænkelsessager.

  Læs mere
 • 5 manipulerende sætninger du bør undgå – og hvad du kan sige i stedet

  ”Har du et minut?”. – Sådan har du sikkert tit spurgt en medarbejder, når du som leder har haft brug for at vende noget på kontoret. Problemet er bare, at spørgsmålet er manipulerende, for det, du egentlig vil vide, er, om vedkommende har tid til at hjælpe dig. Læs, hvorfor det er en dårlig idé at bruge skjult manipulation, og få råd om, hvad du kan sige i stedet.

  Læs mere
 • Hvordan var din start som ny leder?

  Nyt projekt i Væksthus for Ledelse efterlyser eksempler på, hvordan nye ledere kan støttes bedst. Projektet ”En god start for nye ledere” efterlyser eksempler på regionale og kommunale tilbud som støtter arbejdspladsens nye ledere. Hvis du kender et godt eksempel på noget, der har støttet den nye leder i den første svære tid i lederstolen, så hører vi meget gerne fra dig.

  Læs mere
 • Lederen der ville vide hvem der havde lagt digitalisering på hendes hoved

  En velmenende ambition om at lade frontlinjeledere stå for digitale eksperimenter risikerer at blive kørt over af nye initiativer, som kommer ovenfra uden involvering og hensyn til kapacitet, kompetencer og drift hos frontlinjelederen. Artiklen kommer med tre råd om, hvordan du som direktion og chefgruppe klæder ledere på til IT-implementering.

  Læs mere
 • Sådan styrker du den mentale sundhed

  Arbejdspladser skal håndtere kriser og uforudsete begivenheder ved at sætte fokus på den mentale sundhed. En god mental sundhed forebygger ensomhed, stress og meningsløshed.

  Læs mere
 • 4 fejl du skal undgå til ansættelsessamtalen

  Initiativrig, robust og god til at samarbejde. Ønskelisten med krav til jeres nye medarbejder er lang. Måske også for lang? Og hvordan sikrer du, at du kan bruge de svar, du får til samtalen til at vurdere om medarbejderen har de kompetencer, I skal bruge? Læs om fire fejl, du bør styre uden om, når du skal ansætte en ny medarbejder.

  Læs mere
 • Få det bedste ud af din medarbejders barsel

  70 pct. af barslende medarbejdere overvejer at søge – eller søger og får – nyt job under barslen og i månederne efter, at de kommer tilbage fra barsel. Derfor skal du bruge barslen til at fastholde og udvikle dine medarbejdere. Medarbejdere, der har en stærk tilknytning til deres arbejdsplads under barslen, vender nemlig oftere tilbage.

  Læs mere
 • Sådan undgår du at dine medarbejdere ryger op i det røde felt

  Sanne virker utilpas, da du giver en af hendes opgaver til en kollega. Og Thomas svarer undvigende, når du kommer med et godt råd. Hvorfor gør de det? Ifølge sociolog Anette Prehn er det hjernens amygdala, der er på spil - den del af hjernen, der fortæller, hvis der er fare på færde. Bliv klogere på de forskellige triggere og led mere hjernesmart.

  Læs mere
 • Farvel til abstrakte management-modeord

  Innovation, alignment, transformation og agilitet. Abstrakte modeord som disse slører din ledelseskommunikation, og gør det vanskeligt for medarbejdere og borgere at oversætte budskaber til handling. Klar kommunikation kalder på konkretiseringer.

  Læs mere
 • Undgå at sladder og skadefryd ødelægger samarbejdet

  Sladder, skadefryd er ødelæggende for enhver arbejdsplads. Men den er også svær at komme til livs, fordi sladderen, bagtaleriet og skadefryden på allermærkeligste vis også skaber en fornemmelse af fællesskab og tryghed. Læs, hvad du kan gøre, hvis du er leder af en arbejdsplads præget af polariserende og ødelæggende adfærd.

  Læs mere
 • Hybrid ledelse: Sådan finder du balancen

  Lars ønsker at arbejde mere hjemme, fordi han oplever mere ro og koncentration. Problemet er blot, at han arbejder mest med komplekse opgaver, der kræver et tæt kollegialt samarbejde. Få i denne artikel et konkret værktøj til, hvordan du finder balancen mellem at imødekomme Lars' behov for fleksibilitet og samtidig sikre en god opgaveløsning.

  Læs mere
 • 3 gode grunde til at improvisere når du kommunikerer

  Du vil gerne virke så imødekommende, lyttende og nærværende som muligt. Og intet sted er mere effektivt at sætte ind, end når du kommunikerer. Men i stedet for at planlægge din kommunikation ned til mindste detalje, kan du øve dig i at improvisere. Det er nemlig, når du griber de små, spontane detaljer og forstyrrelser undervejs, at du for alvor demonstrerer lederskab og styrker din troværdighed.

  Læs mere
 • 3 spørgsmål der afslører en usund kultur

  Har I en kultur, der prioriterer harmoni over ansvar, eller er en 'cover your ass' kultur dominerende hos jer? Det sker helt automatisk, at organisationen udvikler en række markører for, hvordan I er sammen, og hvilke holdninger I har. Derfor bør du blive klog på jeres kultur, og hvordan I arbejder med den.

  Læs mere
 • Sådan får du mere ud af din lederuddannelse

  Du skal sætte ord på det du drømmer om, ændre din adfærd med små skridt og træne ledelse i læringsgrupper. Læs, hvordan du får mere ud af din lederuddannelse ved at bruge arbejdspladsen som træningsbane.

  Læs mere
 • Læring i arbejdslivet: Derfor skal du vide hvad erhvervspædagogik er

  Læs mere
 • Passer du godt nok på dig selv?

  Hvordan du har det, påvirker ikke kun dig selv, men også dine medarbejdere. Læs, hvorfor du skal sætte omsorg for dig selv i højsædet, og få råd om, hvordan du konkret gør - selvom opgaverne kommer flyvende, og du føler dig som sidste mand på dækket.

  Læs mere
 • Fremtidens leder har skærmtække. Har du?

  Virtuelle møder kalder på, at lederne gør sig umage for at formidle deres budskaber med gennemslagskraft. Når budskaberne leveres på en skærm, gælder det nemlig om at være endnu mere tydelig, troværdig og tjekket. – Og så skal du brænde igennem. Læs, hvordan her.

  Læs mere
 • Er topledelse noget for dig?

  Offentlig topledelse er i høj grad learning by doing. Der er langt mellem målrettede programmer, som afklarer eller træner kommende topledere til jobbet i fx en kommune. Og det er der brug for – spørgsmålet er bare hvordan, var toplederne selv enige om på konferencen Veje til Topledelse, arrangeret af Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Genveje til visdom

  Traditionelt søger mange råd hos ældre, mere erfarne og vise mennesker, når de står over for dilemmaer og komplekse problemstillinger. Og det er et udtryk for tillid. Er det vigtigt for ledere at være vise og have sådan en form for tillid? Svaret er ja. Få her syv genveje til visdom.

  Læs mere
 • Mentorordningen – verdens bedste redskab til at få ledige unge i job

  I 2003 blev mentorordningen indført i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) og integrationsloven på baggrund af gode erfaringer fra forskellige projekter f.eks. ”Unge i job” på virksomheden Grundfos i Bjerringbro i 1997 og ”Brobyggerordningen” i Viborg Amt i 2001. Som noget nyt kunne kommunerne tilbyde mentorstøtte for at hjælpe en borger til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Men virker mentorordningen og i så fald, hvordan bruges den bedst muligt?

  Læs mere
 • Sådan forbedrer du MUS-samtalen med billedkort

  De samme spørgsmål giver ikke samme mening for alle medarbejdere. Sådan er det også til MUS-samtalen. Læs, hvordan du med billedkort kan åbne for en mere nysgerrig og åben MUS-samtale, der tager afsæt i arbejdsglæde.

  Læs mere
 • 5 grundsyn der afslører dit mindset

  Den måde, du opfatter dig selv og vurderer dine evner, har stor betydning for, hvordan du klarer dig. Andres forventninger til dig har også afgørende betydning for, hvordan du tænker om dig selv og dine evner. Med få greb kan du som leder rykke ved dit og medarbejdernes mindset, så det øger jeres mulighed for læring og udvikling. Læs her, hvordan.

  Læs mere
 • Konsulent til Væksthus for Ledelse

  Brænder du for ledelse i den offentlige sektor, ser du mulighederne i projektarbejde, og kan du begå dig i et felt med mange aktører og partsinteresser? Så er du måske vores nye kollega i Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Kunsten at blive et ordentligt menneske og en god leder

  Tidens mange #metoo# sager om ledere, der har misbrugt deres stilling og deres magt, viser tydeligt, at ordentligheden ofte kan have svære kår på ledelsesgangen. Og den seneste sag om formanden for 3F, der har udvist karakterløs adfærd i sit privatliv, og derfor bliver nødt til at gå af, vidner om, at vi ikke længere vil finde os i det.

  Læs mere
 • 6 råd til ledelse af et stærkt hybridt samarbejde

  Det fungerer ikke, hvis du bare siger ”nu arbejder vi hjemmefra, og det er ok med 1-2 dage om ugen, og så har vi styr på vores hybride samarbejde”. Der skal mere dialog, fælles redskaber og fælles fokus til. Ellers risikerer du dårlige hybride møder, tab af videndeling og tab af sammenhængskraft i teamet. Læs her, hvordan du leder det hybride samarbejde.

  Læs mere
 • Tal om forventninger - der skal to til god ledelse

  Medarbejderne ønsker tydelige rammer, at du inddrager dem i beslutningerne og viser dem tillid. Men det er ikke altid muligt at honorere alles ønsker til god ledelse, for der er andre end medarbejderne, der har forventninger til dig. Ved at fortælle hvordan verden ser ud fra din stol, så øger I den gensidige forståelse for hinandens verdener.

  Læs mere
 • Forstå det skjulte magtspil på arbejdspladsen

  For nogle lyder det måske udspekuleret at engagere sig i det sociale magtspil på arbejdspladsen. For andre lyder det naivt at lade være. Men en ting er sikkert: Det er afgørende, hvis du vil lykkes med dine forandringer som leder.

  Læs mere
 • Når forandringsgryden koger over

  Kommuner og regioner skal hele tiden udvikle sig for at løse velfærdsopgaverne bedst muligt. Men bliver forandringstrykket for højt, kan det have negative konsekvenser for driften, motivationen og evnen til at gennemføre den enkelte forandring ordentligt. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse sætter fokus på toplederens rolle, når forandringerne ikke prioriterer sig selv.

  Læs mere
 • Hvordan har du det? 3 værktøjer der sætter fokus på din trivsel 

  Når du trives som leder, leverer du bedre resultater, og dine medarbejdere trives også bedre. Nøglen ligger i dine lederrelationer. Få nye værktøjer til at styrke dialogen med din egen leder, i ledelsesgruppen – og til at styrke ledertrivslen på din arbejdsplads.

  Læs mere
 • Mød en leder: ”Jeg vil gerne lære at sige tak”

  Hvad fylder mest i dit lederjob lige nu? Hvad bliver din største ledelsesudfordring de næste 3-5 år? Og hvad vil du gerne have, at dine medarbejdere siger om dig som leder? Læs med, når Anna Østergaard Inman, leder af et tværkommunalt akutteam, svarer på otte spørgsmål om ledelse.

  Læs mere
 • Er du klar til at miste dine mest talentfulde medarbejdere?

  Lige nu siger medarbejdere verden over op. Og flere siger op uden at have et nyt job på hånden. Her får du råd om, hvordan du spotter om en medarbejder er på vej væk, og hvad du kan gøre for at forebygge det.

  Læs mere
 • De svære tværgående sager: Hvordan hjælper vi Felix?

  Alle kender en historie om et barn eller et ungt menneske med massive udfordringer, der ikke får den hjælp han og familien har brug for, fordi flere forskellige afdelinger i kommunen skal arbejde tæt sammen om indsatsen – og det desværre ikke er lykkedes. Læs, hvordan vi bliver bedre til at lykkes med at samarbejde om de sværeste sager.

  Læs mere
 • 7 no-gos når du holder MUS

  Der findes masser af gode råd og skemaer til, hvordan du med fordel kan holde MUS-samtaler. Alligevel oplever mange, at en MUS ikke giver den ønskede værdi. Vi på Lederweb har været igennem vores mange artikler om MUS og samlet de syv største no-gos, når du holder MUS. Få dem her, så du kan undgå dem og holde en god MUS.

  Læs mere
 • Sådan sikrer I en succesfuld medarbejderinvolvering

  Medarbejderinvolvering sikrer en bedre implementering og gennemføring af forandringer. Men hvad skal der til for, at medarbejderne bliver modige, kreative og løsningsorienterede på vegne af den organisation, som de er en vigtig ressource for? Få her fire bud på, hvad der skal til.

  Læs mere
 • Værktøj: Dialogkort til dit personlige lederskab

  For at kunne lede andre, skal du kunne lede dig selv, herunder kende dig selv og vide, hvilke værdier du bygger din ledelse på. Her får du ti spørgsmål til dialog eller refleksion om dit personlige lederskab.

  Læs mere
 • Leder, skab kurs, koordinering og commitment gennem selvorganisering og frisættelse

  Igennem de senere år har kurs, koordinering og commitment, kendt som DAC-ontologien, vundet indpas i ledelseslitteraturen herhjemme. Læs her om det.

  Læs mere
 • 10 spørgsmål til jeres ambitiøse strategi

  Områdelederen Karina har udarbejdet en ambitiøs strategi. Men hvordan sikrer hun sig, at hendes strategi når hele vejen ud til pædagogen René og de børn, han arbejder med? Ambitiøse strategier udfordres desværre ofte af ”den virkelige verden”. Her er 10 spørgsmål I skal kunne svare på, når I skal realisere jeres nye strategi.

  Læs mere
 • 4 råd: Skru ned for afbrydelser og op for fokus

  Fokus er den nye valuta, vi alle vil have mere af. For du kan have nok så meget tid til rådighed, men hvis du igen og igen bliver distraheret, vil du formentlig sidde tilbage med uafsluttede opgaver, en masse løse ender og en vældig træt hjerne. Læs, hvordan du minimerer afbrydelser for et bedre fokus.

  Læs mere
 • Hjælp os med at gøre Lederweb bedre

  For at gøre Lederweb og Væksthus for Ledelse mere inspirerende, relevant og brugervenligt, vil vi gerne høre din mening. Det tager kun fem minutter, og du kan samtidig deltage i lodtrækningen om tre gavekort til Magasin á 500 kr.

  Læs mere
 • Derfor flygter dine medarbejdere

  Undgå at dine bedste medarbejdere smutter. Læs, hvad du kan gøre for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne er motiverede, og sandsynligheden for, at de bliver, stiger.

  Læs mere
 • Håndtér modsatrettede krav når du leder digitale forandringer

  Mellemlederen skal sikre en succesfuld implementering af fx AULA, velfærdsrobotter og det nye økonomisystem. Og de bliver mødt af medarbejdere, der på den ene side ønsker handlefrihed, og på den anden side efterspørger stabilitet og nærvær. Læs her, hvordan du finder balancen.

  Læs mere
 • Leder, din integritet er din livline

  Troværdighed og integritet er afgørende for god ledelse. De tider er forbi, hvor en leders integritet godt kunne være flosset i kanten, hvis bare han var dygtig nok og havde styr på budgetterne. Læs, hvordan du med et etisk kompas kan bane vejen for velfunderede beslutninger og god ledelse.

  Læs mere
 • 5 dårlige chefer - og hvordan du tackler dem

  Hvilken type chef har du? Kaster han den ene bold op efter den anden, uden at se, hvor de lander? Eller er hun typen, der overvåger og kontrollerer, hvad du laver, eller har alt for travlt til også at få talt med dig? Læs her, hvordan du som leder tackler forskellige typer af dårlige chefer.

  Læs mere
 • Skyd genvej til de svære samtaler: Sådan starter du en bogklub

  En bogklub på arbejdspladsen kan være nøglen til den gode samtale og kan åbne op for svære diskussioner i dit team. For det er trods alt lettere at begynde en svær samtale med, hvordan "Tvebak" fra Brødrene Løvehjerte har det, end hvordan Lene fra bogholderiet har det. Læs, hvordan du kommer i gang, og hvilke positive bivirkninger det har for dit lederskab.

  Læs mere
 • Sådan genstarter I fællesskabet

  Krisetider tærer på vores mentale kræfter. Også ledernes. Løbende forandringer kombineret med uvished om tiden, der kommer, er en stærk cocktail. Og som leder er der trukket veksler på din ansvarsmuskel – måske også din omsorgsmuskel. Få inspiration til, hvordan du sammen med medarbejderne genstarter fællesskabet.

  Læs mere