Livet er for kort til dårlig ledelse

Dårlig ledelse betyder tab af velfærd og store menneskelige og personlige omkostninger i form af dårligt arbejdsmiljø og for højt sygefravær. Derfor er der brug for et oprør og et opgør mod dårlig ledelse. Hidtidige erfaringer viser, at det ikke er lykkedes den politiske og administrative ledelse at fremme god ledelse i tilstrækkeligt omfang.

Livet er forkort til dårlig ledelse. God ledelse kan nemlig praktiseres, hvis mod, vilje og ydmyghed er til stede hos lederne. Det kan lade sig gøre. Derfor denne titel på bogen.

Bogen præsenterer en værktøjskasse med slagkraftige redskaber, der kan bruges med timing og præcision, og som inden for de velkendte demokratiske rammer kan skabe et paradigmeskift i styringen af arbejdspladsen.

Målgruppen for bogen er først og fremmest de ansatte i den offentlige sektor og deres tillidsrepræsentanter. 

Læs bogen her 

Forfatter Preben Buchholt
Forlag PEJs Forlag
År 2019
Sider 221
Pris 0 kr.
ISBN 978-87-997947-2-0