Modstillinger i ledelse

Mange har stærke meninger om, hvilken teori om ledelse der er den bedste. Denne bog er et bud på en mere forsonlig tilgang. Ved at stille teorier op over for hinanden lægger den mere op til et både-og end et enten-eller.

Ledelse er et felt fyldt med meninger. Teorien om ledelse er endnu ikke formuleret – og bliver det nok aldrig. Ikke desto mindre er der mange, der har stærke meninger om, at netop deres teori eller ide om ledelse er den bedste af alle. Modstillinger i ledelse er et bud på en mere forsonlig tilgang til ledelse, der anerkender, at ”modparten” måske kan have en pointe. Ved at opstille en række ledelsesteorier over for hinanden lægger bogen op til, at ledelse mere bør være et både-og end et enten-eller.

Bogen præsenterer ti store ledelsesteoretiske debatter, der skal tydeliggøre nogle af de ledelsesmæssige modstillinger, som de fleste ledere skal forsøge at forene i praksis.

”I mange henseender anlægger James et metaperspektiv på konfliktende forretningsmodeller ved at udforske de iboende modsætninger mellem ledelsesteorier, der får os til at opstille forretningsmodeller på måder, der tilsyneladende strider mod hinanden. Ved at kaste lys over de teoretiske antagelser, der ligger til grund for konfliktende modeller, kan James tilbyde ledelsespraktikere redskaber til at se helt bort fra de modsætninger, der kan være mellem diverse forretningsmodeller – en slags moralsk sidestykke til forebyggende medicin”.

Uddrag af Roger Martins introduktion. Professor og institutdirektør ved Martin Prosperity Institute

”Denne anden udgave af Modstillinger i ledelse er for de læsere, der ønsker at blive udfordret i deres tænkning og praksis vedrørende ledelse. Den er ikke kun for praktikere; den er i høj grad også for den teoretisk interesserede. Det er en fremragende og kompetent bog om ledelsesbegrebets mangfoldighed og sammensathed

Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus og adjungeret professor.

Forfatter James Høpner
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2017
Sider 188
Pris 350 kr.
ISBN 9788741267227
Køb bogen fra forlaget her