Performance Pipeline

Performance Pipeline hjælper ledere på alle ledelsesniveauer med at opnå succes i et komplekst organisatorisk miljø.

Bogen viser, hvordan arbejdet i organisationer flyder fra top til bund gennem ledelsesniveauerne. For hvert niveau afdækker og forklarer Stephen Drotter, hvilke resultater ledere skal skabe, og hvilke opgaver og beslutninger de skal sende videre, så ledere på organisationens øvrige niveauer også opnår succes.

Performance Pipeline sætter fokus på tre afgørende forretningsmæssige behov: 

  • Hvordan man øger den forretningsmæssige performance gennem klarhed over formål og resultater på hvert ledelsesniveau. 
  • Hvordan man optimerer flowet af opgaver og beslutninger mellem de forskellige ledelsesniveauer. 
  • Hvordan man hjælper ledere med at foretage transitionen til et nyt ledelsesniveau og fjerner performanceforhindringer. 
Forfatter Stephen Drotter
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2018
Sider 320
Pris 399 kr.
ISBN 978-87-7158-432-5
Køb bogen hos forlaget