Persondataret

Den hastige teknologiske udvikling giver Offentlige myndigheder og private virksomheder mulighed for at anvende personoplysninger i hidtil uset omfang. Det stiller større krav til, at personoplysninger behandles forsvarligt. Denneboggiver en systematisk indføring i regler og retningslinjer.

Persondataretten er blevet stadig mere central de seneste årtier i takt med den hastige teknologiske udvikling. Offentlige myndigheder og private virksomheder har nu mulighed for at anvende personoplysninger i hidtil uset omfang. Dette stiller samtidig større krav til, at personoplysninger behandles forsvarligt.

Persondataområdet reguleres fremover af EU’s persondataforordning, der indeholder både reviderede og nye regler om behandling af personoplysninger. Som eksempel kan nævnes nye og skærpede rettigheder til borgerne. Derudover skal alle offentlige myndigheder og visse private virksomheder have en databeskyttelsesrådgiver. Der stilles større krav til dokumentation, og overtrædelse af forordningen medfører skærpede sanktioner.

Bogen Persondataret giver en systematisk indføring i regler og retningslinjer på området. Den giver en aktuel fremstilling af feltet, som det ser ud efter persondataforordningen, der også er trykt i bogen.

Forfatter Dorte Høilund
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2017
Sider 320
Pris 300 kr.
ISBN 9788741269702
Køb bogen fra forlaget her