Relationer i organisationer, 2. udgave

Opdateret udgave af Gitte Haslebos hovedværk, der med et afsæt i socialkonstruktionisme viser, hvordan systemiske, anerkendende og narrative tilgange til ledelse og organisationsudvikling kan formes i praksis og bruges i organisationer.

Bogen viser, hvordan en lang række grundlæggende antagelser kan føre organisationsmedlemmer på afveje, indsnævre deres handlerum og forhindre dem i at skabe den ønskede sociale verden. Det er uhensigtsmæssige grundantagelser, der gemmer sig i hverdagskommunikation og gængse metoder til personlig udvikling, problemanalyse og konfliktløsning.

Bogen viser vej til nye antagelser, der kan udvide handlerummet, styrke den indbyrdes forbundethed og respektere en relationel etik.

Forfatter Gitte Haslebo
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2019
Sider 390
Pris 439 kr.
ISBN 978-87-7158-711-1
Køb bogen hos forlaget