Sigt efter motivation

- Motivational Interviewing i ledelse

Bogen introducerer den internationalt anerkendte og vidensbaserede metode Motivational Interviewing (MI) i en ledelsesmæssig kontekst og viser, hvordan du med simple greb kan styre samtaler i en retning, der fremmer motivation.

Som leder har du en stor del af ansvaret for, i hvor høj grad dine medarbejdere er motiverede i det daglige arbejde. Jo mere det lykkes for dig at fremme deres motivation, jo mere vil der være grobund for både tilfredse medarbejdere og værditilvækst for den virksomhed, du er leder for.

Sigt efter motivation giver et kvalificeret bud på, hvordan du kan løse ”motivationsudfordringen” i praksis. Bogen introducerer dig for den internationalt anerkendte og evidensbaserede metode Motivational Interviewing (MI) i en ledelsesmæssig kontekst og viser, hvordan du med simple greb kan styre samtaler i en retning, der fremmer motivation hos dine medarbejdere, og hvordan du kan tage hånd om din egen motivation.

Der arbejdes med tre grundlæggende antagelser:

  •  At der ganske simpelt ikke findes umotiverede mennesker! Som leder skal du undersøge, hvad medarbejderen er motiveret til, og ikke om vedkommende er motiveret.

  • At relationen er afgørende for graden af motivation. Uden en god relation til dine medarbejdere har du ingen chance for at fremme deres indre motivation.

  • At tanker og sprog skaber vores handlinger. Det er igennem, hvad vi siger, og hvad vi tænker, at vi kan ændre, hvad vi gør.

 

Sigt efter motivation henvender sig primært til ledere, men konsulenter, medarbejdere og andre, der ønsker en konkret og praksisnær metode til at fremme motivation på arbejdspladsen, kan også få stor gavn af at læse bogen og afprøve nogle af dens værktøjer i praksis.

Forfatter Michael Tolstrup og Pernille Erichsen
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2013
Sider 216
Pris 268 kr.
ISBN 978-87-7706-841-6
Køb bogen hos forlaget her