Socialkonstruktionisme i organisationer

Letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med fokus på livet i organisationer. Bogen beskriver udviklingen af de fire socialkonstruktionistiske grundpiller – systemisk teori, anerkendende udforskning, narrativ teori og CMM.

- Kort fortalt

Socialkonstruktionisme i organisationer er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer.

Bogen er en fortælling om fremkomsten og udviklingen af de fire socialkonstruktionistiske grundpiller – systemisk teori, anerkendende udforskning, narrativ teori og CMM – med et specifikt blik på, hvad disse har betydet for den måde, vi forstår organisationer og arbejdsliv. Der gives undervejs i bogen eksempler på socialkonstruktionistisk praksis fra arbejdshverdagen i en række danske organisationer.

Bogen henvender sig til studerende, ledere og medarbejdere samt deltagere og undervisere på leder- og konsulentuddannelserne. Den er det oplagte valg, når man i lettilgængelig form vil forklare eller forstå, hvad socialkonstruktionistisk organisationstænkning og -praksis handler om.

Forfatter Gro Emmertsen Lund
Forlag Dansk Psykologisk Forlag
År 2015
Sider 90
Pris 179 kr.
ISBN 978 87 7706 981 9
Køb bogen fra forlaget her