Substantiel ledelse

Den substantielle ledelsesform, som er beskrevet i Ledelseskrise i konkurrencestaten, er udbygget i denne bog, og bogens hovedpåstand er, at denne tænkning på samme tid kan anvendes til at demokratisere og effektivisere samt til at skabe grundlag for bedre løsninger af små og store problemer, såvel på samfundsplan som på organisatorisk plan.

Forfatteren lægger op til debat om ledelse og samfund, og bogen indeholder både en analyse af „rigets tilstand“ og forslag til, hvordan demokratiet kan revitaliseres.

Forfatter Jan Nørgaard
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2018
Sider 224
Pris 275 kr.
ISBN 9788741273198
Køb bogen hos forlaget