Tillid på bundlinjen - Offentlige ledere går nye veje

Hvordan får man bedre kvalitet for færre penge i det offentlige? Ved at basere sit virke på tillid, er det usædvanlige og fremsynede svar i en ny bog, der for første gang kobler tillid til offentlig ledelse.

Tillid på bundlinjen – Offentlige ledere går nye veje af Niels Thygesen og No Emil Sjöberg Kampmann tager udgangspunkt i den store ledelsesudfordring, som nu er et krav, der stilles til alle offentlige organisationer: Vi skal finde nye måder at finansiere fremtiden/velfærden på:
”Vi kan ikke vride mere ud af de eksisterende ledelsesparadigmer, og vi kan ikke forvente, at der bliver hældt flere penge i den offentlige sektor.Hvis vi vil opretholde et velfærdssamfund, bliver vi nødt til at lede på en anden måde end gennem de principper, vi har til rådighed i dag. Tillid er ikke en mulighed, den er en nødvendighed!“.
For meget service og alt for mange ressourcer forsvinder, når det offentlige bygger på den mistillid, som regelpakker, process-styring og kontrol er udtryk for, er forfatternes klare holdning.
 
Bogen gør rede for, hvordan man som leder kan kickstarte en ’tillidsøkonomi’ i egen organisation og skabe resultater, der kan aflæses på serviceniveau og bundlinje. Det gør bogen ved at flette nye teoretiske indsigter sammen med konkrete bud på, hvordan man kan lede gennem tillid. 
 
Bogen bygger på veldokumenterede eksempler på succesfulde offentlige tillidsbaserede projekter – fra (digitale) netværk til personlige relationer i samarbejdsudvalg. De er alle aktuelle eksempler på, at offentlige ledere går nye tillidsveje: I Hvidovre Kommune blev tillid og kontrol hinandens forudsætninger i kampen mod højt sygefravær; i Arbejdstilsynet førte en tillidsbaseret omstrukturering til øget produktivitet; og i eksemplet fra SKAT førte tillid til øget kvalitetssikring. Læs om de nye erfaringer i bogen.

 

Om forfatterne:

Niels Thygesen er ph.d. og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Han har forsket i tillid og ledelse siden 2008 og været involveret i adskillige tillidsbaserede projekter i det offentlige. Hans forskningsfelt omfatter desuden tillid, teknologi og tid.

No Emil Sjöberg Kampmann er ph.d.-stipendiat ved RUC og forsker i vilkårene for offentlig ledelse.

Forfatter Niels Thygesen og No Emil Sjöberg
Forlag Gyldendal Business
År 2013
Sider 272
Pris 300 kr.
ISBN 9788702129908
Køb bogen hos forlaget her