Tværprofessionelt samarbejde - I teori og praksis

Bogen præsenterer og definerer begrebet tværprofessionelt samarbejde, og forfatteren viser, hvordan begrebet kan bruges til at analysere og udvikle det professionelle samarbejde på tværs af fagområder.

Hensigten med bogen er at gøre læseren i stand til kvalificeret at studere og udvikle tværprofessionelle samarbejdsrelationer. De teoretiske kapitler belyses med praksiseksempler fra social-, sundheds- og det pædagogiske område.

I bogens afsluttende del gennemgår forfatteren to metoder (interview og logbogsskrivning) der er velegnede til undersøgelse og analyse af tværprofessionelt samarbejde.

 

Bogens målgruppe

Bogen henvender sig til studerende på tværprofessionelle forløb på professionsuddannelserne samt til professionelle, der indgår i tværprofessionelle samarbejder.

 

Om forfatteren:

Andy Højholdt er lektor på Professionshøjskolen Metropol, København. Han har de senere år beskæftiget sig med uddannelsesudvikling samt undersøgelser af, foredrag om og en række artikler med fokus på tværprofessionelt samarbejde.Fælles for disse aktiviteter er en interesse i at undersøge, hvordan tværprofessionelt samarbejde som metode kan bidrage til en udvikling af velfærdssamfundets inkluderende praksis.

Forfatter Andy Højholdt
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2013
Sider 112
Pris 175 kr.
ISBN 9788741256610
Køb bogen hos forlaget her