Når sund kultur bliver til usund kultur

Projektet vil sætte fokus på forståelser og metoder i den ledelse, som fremmer en sund, reflekteret og feedbackorienteret kultur blandt ledere og medarbejdere, og som modvirker og forebygger de mekanismer, som fører til en forrået kultur.

Projektet skal indsamle praksisnær og konkret viden om ledelseserfaringer blandt ledere i kommuner og regioner gennem kvalitative interviews med henblik på:

  • at indkredse forståelser af ord og begreber om ”en forrået kultur” på de offentlige arbejdspladser og af de bagvedliggende dynamikker. I fald det er relevant i casene, vil borgerperspektivet også blive dækket her.
  • at indsamle erfaringer fra både gode og dårlige eksempler på hvordan der ledelsesmæssigt bliver arbejdet med at fremme en sund kultur og forebygge samt modvirke de mekanismer, som kan føre til en uacceptabel adfærd både hos den enkelte og i arbejdsfællesskabet.
  • at analysere og afdække tværgående tendenser på baggrund af afdækkede erfaringer og samle dem i en afsluttende erfaringsopsamling.
  • at udarbejde inspiration og anbefalinger til ledere på alle niveauer, som kan fremme, at der udvikles en sund kultur både i ledelseskæden og mellem medarbejderne.

Projektet går på tværs af de tre væksthuse.