Ledelse af frivillige - to rapporter

fokus på lederens rolle i samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du ringe til os på 2243 1100, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Når kommuner og regioner samarbejder med frivillige, rejser det et spørgsmål om, hvordan offentlige ledere skal lede de frivillige. Så længe de frivillige leverer velfærdsservice som et supplement til den offentlige sektor, begrænses den offentlige ledelsesrolle til at sikre gode vilkår for den frivillige sektor. Men når de frivillige leverer offentlig service med de offentlige medarbejdere, bliver ledelsesrollen en anden. Viden om, hvordan offentlige ledere kan håndtere deres ledelsesrolle overfor frivillige, er dog meget begrænset.

Derfor har Væksthus for Ledelse igangsat et projekt med fokus på lederens rolle i samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Projektet er kommet med en ny rapport, der har til formål at udforske feltet og give nogle bud på, hvordan man kan lede frivillige i den offentlige sektor.

Om rapporten

Rapporten ”Ledelse af frivillige” er baseret på fokusgruppeinterviews med 34 offentlige ledere, frivillige og medarbejdere. Den er udarbejdet af forskerne Jacob Torfing og Eva Sørensen fra Roskilde Universitet som et led i Væksthusprojektet ’Lederens rolle i samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet’.

Læs rapporten her.

Projektet har også tidligere udgivet rapporten ”Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af velfærdsservice”, som definerer frivillighed og giver fire teoretiske perspektiver på ledelsesudfordringen. Denne rapport er også udarbejdet af forskerne Jacob Torfing og Eva Sørensen fra Roskilde Universitet.

Læs rapporten her.

Selvstyring, forventningsafstemning og motivation

I rapporten fremgår det, at det er vigtigt, at de offentlige ledere har respekt for de frivilliges selvstyring, og har fokus på forventningsafstemning og motivation. De frivillige har ofte en stor evne til at organisere sig selv, og det er vigtigt ikke at kvæle de frivilliges initiativ og engagement via for stram styring. Lederne skal se, høre og anerkende de frivillige samt sørge for, at der er gode fysiske rammer om de frivillige, så de føler sig velkomne.

Rapporten nævner også, at det er vigtigt, at kommuner og regioner har en overordnet politisk og administrativ ramme og vision for frivillighed. Den enkelte leder skal derudover tage initiativ til en fælles vision for den frivillige indsats på arbejdspladsen og styre de frivilliges engagement i overensstemmelse med visionen. Udover at tage fat på opgaven med at definere offentlig frivillighedsledelse, kommer forskningsrapporten også med bud på bl.a. positive gevinster ved at samarbejde med frivillige, grænser og barrierer for inddragelse af frivillige og forholdet mellem de frivillige og de offentlige medarbejdere.