6 kompetencer de bedste forandringsledere har

Handlekraft er ikke nok for at kunne lykkes som leder. Din ledelsespalet skal udvides med kompetencer som refleksion og fleksibel dømmekraft, da det er afgørende for, at du kan se en situation fra flere perspektiver, inden du skrider til handling. Læs om seks nødvendige ledelseskompetencer her.

Skribentinfo

Refleksion og fleksibel dømmekraft hjælper med at gøre beslutninger mest muligt velovervejede og informerede, og det er med til at forebygge reproduktion af gamle løsninger, der ikke længere skaber de rigtige resultater. Det betyder dog ikke, at handlekraften er gået af mode. Det er stadig vigtigt at have handlekraft til at føre beslutninger ud i livet og sikre, at de bliver implementeret effektivt. Ellers er refleksionsarbejdet omsonst.

Der er forskel på at lede i en stabil hverdag uden de store udsving, og at lede i en hverdag præget af forandringer. For mange ledere er hverdagen netop præget af sidstnævnte, og det er en af årsagerne til, at ledelse i dag ikke kan koges ned til kun at handle om at være handlekraftig. En god leder skal også kunne se en situationen fra flere vinkler og tage hensyn til forskellige perspektiver, før de træffer en beslutning og skrider til handling.

I det foranderlige ledelsesrum er vigtigheden af refleksion og dømmekraft derfor steget. Det hjælper med til at gøre beslutninger mest muligt velovervejede og informerede, og det er med til at forebygge reproduktion af gamle løsninger, der ikke længere skaber de fornødne resultater.  

Kort sagt kræver det at være leder en bredere kompetence-palet end før. Fra refleksion til dømme-, beslutnings- og handlekraft, videre til kommunikations- og samarbejdskraft. Alt sammen vigtige komponenter i at sikre resultater, der skaber værdi nu og her, og samtidig sigter mod værdiskabelse i et bredspektret fremtidsperspektiv.

Du er dit vigtigste værktøj

En leder, der udelukkende kan levere ureflekteret handling på en kendt og uforandret opgave fx via kontrol og klare ordrer, hører fortiden til. Lederen skal kunne navigere i ukendt farvand, og til det er lederen selv det absolut vigtigste værktøj. Lederen skal smidigt og balanceret til forandringerne.

I takt med øget pres, kompleksitet og løbende forandringer forbindes selvindsigt, indre lederskab og intuition med succes i lederskabet.

At der stadig skal handles, implementeres og kommunikeres, er selvsagt centralt. Så pointen er ikke, at noget nyt er kommet ind i ledelsesarbejdet, og noget andet er forsvundet. Lederens pallette er blevet udvidet, og dermed stiger kompleksiteten i lederens arbejdsdag. Det har betydning for presset på lederen, og det kalder på fornyet fokus på at understøtte lederne i arbejdet, ikke mindst i forhold til at sikre trivsel og holdbarhed over tid.

6 nødvendige ting på din powerpalet

Artiklen her peger på seks udvalgte ledelseskompetencer, der pt. ikke er til at komme udenom. Det, for at tydeliggøre, hvor stor en del af arbejdet med at lede i forandringer, der foregår i det indre. Samtidig er det ikke blevet mindre væsentlig at kunne præstere på i det ydre.

1. Refleksionskraft - Nøgleord er dybde, bevidsthed og tid til at skabe forudsætninger for, at forskellige perspektiver overvejes. Selvindsigt og et minimum af overskud er vigtig, da ens ”indre stemmer” også er præget af de styrke- og skyggesider, man bevidst og ubevidst besidder. Under pres kan disse sider ”tage over” og vildlede til automatsvar og reproduktion af tidligere løsningsmodeller, hvis lederen ikke kender sig selv og ikke er opmærksom.

2. Dømmekraft - Der er stort overlap mellem dømmekraft og refleksionskraft, og kort sagt kan dømmekraften beskrives som det, der fremkommer, når man lykkes i spændet mellem refleksionskraft, viden og intuition. 

3. Beslutningskraft - Beslutningskraften er selvsagt central i lederens kunnen og kan udgøre den absolutte forskel mellem succes og fiasko. Nøgleord er indflydelse, ansvarstagen og mod til at sætte retningen. Beslutningskraften bygger broen mellem refleksion- og dømmekraft over til handlekraft og skaber forudsætningen for bevægelser og kommende resultater. Risikoen for fejlslagne beslutninger lurer vedholdende i en forandringsfyldt kontekst, og derfor er modet til at turde træffe beslutninger uvurderligt.

4. Handlekraft - Handlekraften er – med den rette timing - at tage initiativet, og sætte bevægelser i gang med blikket rettet fremad mod en ønsket retning eller et ønsket resultat. Lederen skal både besidde handlekraften selv og skabe forudsætninger for handlekraft hos sine medarbejdere.

5. Kommunikationskraft - Fundamentet for kommunikationskraft er greb til at inspirere, skabe mening og motivere. Dertil kommer evnen til at lytte aktivt og levere nærvær, baseret på en reel nysgerrighed på feedback. Feedback kan have mange former, herunder hvad der på overfladen kan opleves som modstand.

6. Samarbejdskraft - Samarbejdskraften er vigtigere end nogensinde og handler om at se resultatskabelse som et fælles anliggende, der skabes på tværs af fagligheder, ledelseshierarkier og organisatoriske skel. Både for dig selv og for de medarbejdere, du leder. En kultur af tillid og psykologisk tryghed er essentiel for samarbejdskraften.

God ledelse er kendetegnet af samarbejdskraft, der søger i retning af fællesskabet bedste, og har evne til at indfange kompromiser.

Skab plads til rum der fremmer refleksion

Den stigende kompleksitet, forandringshastighed og mængde sætter ligeledes fornyet fokus på vigtigheden af, at organisationer tager ansvar for at understøtte deres ledere i at lykkes. Dette kan eksempelvis ske ved at tilbyde adgang til fortrolige refleksionsrum, hvor lederne kan tænke højt, ventilere og hente inspiration fra andre ledere, der står i samme situation.

At efterlade lederne med en følelse af ensomhed i ledelsesarbejdet kan vise sig at være et gigantisk strategisk selvmål for den fælles værdiskabelse.

Skribentinfo

Kommentarer