Læring i arbejdslivet: Derfor skal du vide hvad erhvervspædagogik er

Skribentinfo

Vi lærer alle konstant i arbejdslivet, og i dag er det en forudsætning på alle arbejdspladser, at vi både kan og vil lære.

Mange af os stiller også forventninger og krav om, at vores kollegaer og medarbejdere skal lære. Det gælder fx ledere, der beslutter og implementerer forandringer for medarbejdere, men også projektmedarbejdere og konsulenter, som introducerer noget nyt.

En leder præsenterer fx en beslutning om at lægge vagtplaner på en ny måde, og afdelingen får instruktion i, hvordan man fremover melder ind og måske også information om, hvorfor det er er nødvendigt eller er en bedre løsning.

Vi lærer konstant i løsningen af selv velkendte hverdagsopgaver. Man skal bare lige gøre noget nyt og forstå en problemstilling og løsningen. Antagelsen er, at hvis man ikke kan eller ved det hele i forvejen, så lærer man det.

Erhvervspædagogik mangler

Pædagogikken bliver ikke anvendt i ledelse på samme systematiske og metodiske måde som fx psykologien eller sociologien. Erhvervspsykologien skaber indsigt i, hvordan ledelse påvirker relationer på arbejdspladsen og giver os værktøjer som test og personprofilering. Arbejdssociologien har lagt grunden til vores forståelse af arbejdspladser som systemer med kultur og roller. Men der findes ikke en tilsvarende erhvervspædagogik, der kan hjælpe os i de mange situationer, hvor pædagogisk viden og metoder er nødvendige forudsætninger for at lede eller deltage i udvikling på arbejdspladsen.

Udvid værktøjskassen

I de senere år er ordet læring dukket op i artikler om ledelse, men ofte beskrevet som noget ønskværdigt og lidt abstrakt. Det er fortsat ikke udbredt at gribe projekter eller teknologi-implementering an som læringssituationer. Det er ærgerligt, for det begrænser mulighederne for at lære, mens vi arbejder med alt det nye, der sker på arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt, at du ved noget om læring. Både for at du selv trives med konstant udvikling, og for at du kan lykkes med alle de forandringer, hvor du direkte eller indirekte har brug for, at dine kollegaer og medarbejdere lærer. Erhvervspædagogik skal tilføjes i værktøjskassen for ledere og alle andre, der introducerer noget nyt på en arbejdsplads.

5 vigtige budskaber om læring i arbejdslivet:

Læring er motoren i al udvikling og forandring
Det gælder på alle niveauer i en organisation og i alle faser af vores arbejdsliv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan mennesker egentlig lærer og at kende pædagogikkens metoder til at fremme læring.

Erhvervspædagogik er et vigtigt redskab
Det er et fagligt arbejdsfelt, hvor pædagogisk viden og metoder er afgørende for, at man kan lede udvikling, skabe resultater og trivsel med evig forandring. Læring sker nemlig primært gennem de mange nye arbejdsopgaver og de mange forandringer, vi bliver involveret i at gennemføre. Derfor dækker formaliseret kompetenceudvikling på kurser kun en begrænset del af vores læring i arbejdslivet.

Alle kan lære
Læring er en naturlig drift hos mennesker, og vi kan alle lære hele livet, uanset alder og baggrund. Men vi kan ikke alle lære det samme, og vi lærer ikke på samme måder. Derfor er det så afgørende for ledere at have viden om pædagogik for at kunne arbejde med forandringer, der forudsætter læring.

Læring er hårdt arbejde
Det er et positivt ladet ord, men at lære er hårdt arbejde og indebærer frustration. Det kan gøre ondt at erkende utilstrækkeligheden i sine nuværende kompetencer og at skulle yde en kognitiv indsats for at kunne deltage i ”det nye”. Læring griber ind i vores selvopfattelse og forstyrrer vores kendte praksis.

Den voksne lærende
Der er fem karakteristika ved voksne, der lærer: Man lærer med udgangspunkt i eksisterende erfaring og viden. Voksne mennesker lærer ved at bearbejde nye informationer sammen med viden lagret i langtidshukommelsen. Voksne er kognitivt jævnbyrdige med fx en facilitator eller underviser, så derfor er det en udfordring at intervenere i voksnes læring. Voksne stiller krav om anvendelse af kompetencer og praksisnær relevans. Til sammen betyder disse karakteristika, at voksne er selvstyrende og både kan og vil tage ansvar for egen læring. Det er en stor fordel på arbejdspladser, hvor arbejdsopgaverne konstant indebærer læring. Det potentiale skal vi anvende ved at arbejde erhvervspædagogisk.

Annette Franck er forfatter til bogen "Vi lærer hele arbejdslivet". Bogen kan købes her.

Skribentinfo

Kommentarer