Bøger om ledelse

Biologisk stress set gennem samfundsudviklingens øjne

Stress er en biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så hvorfor ser vi pludselig ser en voldsom stigning i stress-sygemeldinger? Denne bog peger på forklaringer og giver en indføring i biologien bag stress.

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ikke desto mindre er stress en naturlig biologisk reaktion, vi har haft i årtusinder, så man kan undres over, hvorfor vi pludselig ser en voldsom stigning i stress-sygemeldinger.

Biologisk Stress giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesforme og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stress-sygemeldte, vi ser i Danmark.

Hvorfor kan kroppen blive stresset?

Bogen giver en faktuel forklaring på stress ud fra den viden, vi har i dag. Hvad er stress, hvorfor kan vi blive stressede og ikke mindst, hvad er det, der udløser stress?

Stress er jo ganske enkelt et ekstra gear, som naturen har givet vores krop, for at vi kan håndtere kortvarige ekstraordinært pressede situationer. Med forståelsen af hvorfor din krop har indbygget et stress-gear, så får man også en klar forståelse af, hvorfor vi ikke kan tåle at være stressede i længere perioder.

Individualisering og vag værdibaseret ledelse har udløst nutidens stressbølge.

Bogen er også en ledelses- og debatbog. Med udgangspunkt i stressens biologi sætter bogen fokus på nutidens to stærke tendenser; individualiseringen samt den værdibaserede ledelse. To tendenser, hvis bivirkninger begge direkte trykker på de årtusinder gamle stress-udløsere og dermed skaber den bølge af konflikter og stress-sygemeldinger, som vi ser i dag.

Bogen går i dybden med at forklare, hvordan individualiseringen og den vage værdibaserede ledelse – på trods af de bedste intentioner fra både medarbejdere og ledelse – er med til at skabe mange konflikter på vores arbejdspladser og en række af de stress-situationer, som fører til sygemeldingerne.

ForfatterTue Isaksen
ForlagForlaget ArbejdsmiljøCentret
År2016
Sider150
Pris300 kr
ISBN978-87-999467-0-9

Andre læser også