Rettigheder

Indholdet på Lederweb er beskyttet efter Lov om Ophavsret.

Videreudnyttelse af artikler

Når du indsender artikler, overdrager du rettighederne til materialet til Lederweb. Det er tilladt for forfatteren at bruge forfattet materiale på egen hjemmeside/blog, hvis der refereres og linkes til Lederweb.dk. Hvis forfatter ønsker at bruge materialet i anden sammenhæng, skal det ske med samtykke fra Lederweb.

Hvis du ønsker at bruge artikler fra Lederweb.dk til kommercielt brug, så kontakt Lederwebs redaktion.

Redaktionen skal i første omgang godkende videreudnyttelsen af artiklen. Når aftalen med redaktionen er på plads, skal den journalist, der er krediteret for artiklen, godkende videreudnyttelsen. Først når der ligger en skriftlig godkendelse fra både journalist og udgiver, må videreudnyttelsen finde sted.

Citater

Det er tilladt at citere fra Lederweb.dk. Citaterne skal være korte og i overensstemmelse med god citatskik. Lederweb skal derudover være tydeligt citeret som kilde, og citatet skal være korrekt gengivet.

Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af såvel Lederweb.dk som de pågældende journalister og kan medføre straf, nedlæggelse af forbud og erstatningsansvar. Begrænsningerne er fuldt ud gældende, selv om den part, der ønsker at kopiere eller videreudnytte materialet, på nogen måde har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af det.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, osv. af materiale fra Lederweb.dk, så send en mail til os.

Læs mere om Lov om Ophavsret