Skabelon

Skabelonen er ikke en opskrift, du skal følge slavisk, men en inspiration til, hvordan artiklen kan bygges op. Overskrift og manchet er dog et krav for enhver artikel.

Hvad er din vinkel?

Inden du begynder at skrive, skal du sætte dig ned og gennemtænke, hvad der er hovedpointen i din artikel. Hvad er det, du vil formidle? Prøv at fuldende sætningen: ”Det jeg vil sige er…” .

Når du først har fundet din vinkel, er det lettere at strukturere resten af indholdet logisk. Det, der er vigtigt for din vinkel, skal fylde mest.

Overskrift – hvad handler artiklen om?

Overskriften skal fange læserens interesse. Allerede her skal læseren kunne se, hvad din vinkel er. Sproget skal være aktivt. Henvend dig gerne direkte til læseren i form af et ”du”.

Manchet – hvad er problemet?

Manchettens formål er at vække læserens interesse samt give en idé om, hvad læseren får ud af at læse artiklen. Du skal fortælle, hvad artiklen handler om helt overordnet, og du må meget gerne nævne, hvis artiklen præsenterer et værktøj i form af for eksempel en fremgangsmåde eller råd. Din manchet skal også skrives med din vinkel i baghovedet.

Indledning – hvad handler din historie om?

Her skal du sætte scenen. Du skal præsentere hovedproblematikken kort og præcist. Det kan du eventuelt gøre via et eksempel. Det kan være en situation fra dagligdagen, som alle kan relatere sig til.

Artiklens første del – hvad er problemet?

I andet afsnit skal problemstillingen uddybes yderligere. Her kan du forklare, hvordan det hele hænger sammen. Det er også her, du kan præsentere flere vinkler på problematikken. Husk at opdele din tekst i mindre afsnit.

Artiklens anden del – hvad skal lederen gøre?

Hvis du kan, bør du også fortælle lederen, hvad hun/han skal gøre fremadrettet med den nye viden. Hvordan griber hun/han helt konkret problemstillingen an.

Denne del kan også placeres til sidst i form af nogle råd til, hvordan lederen kan håndtere problemstillingen eller nogle spørgsmål, som lederen kan tænke videre over.

Artiklens afslutning – hvad er hovedpointen i artiklen?

Afslut med at opsummere dine pointer, så læserens kan huske dem. ”Slå med halen”: Sørg for at vise, hvorfor budskabet i din artikel er vigtigt. Hvad skal læseren bruge din viden i artiklen til? Hvad får læseren ud af at gøre noget ved problemet?

Eventuelt en boks til spørgsmål, tips, pointer

Boksen kan indeholde gode råd, spørgsmål eller de vigtigste pointer i teksten. Boksen er en god måde at opsummere artiklens indhold samt give læseren noget konkret, som hun/han kan tage med sig og bruge i sit arbejde.

Læs mere

Hvis du har links til materiale, hvor læseren kan læse mere, skal du lægge dem ind i artiklen.