Artikler om Distribueret ledelse

Den formelle leder kan ikke tage ansvaret for hver eneste handling i en kompleks organisation. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Det bringer ledere tæt på praksis, som udvikles i samarbejdende professionelle læringsfællesskaber, der styrker den professionelle kapital i organisationen.

Distribueret ledelse handler således om at distribuere ledelse af opgaveløsninger ud til flere hænder i organisationen, så mange kompetencer kommer i spil. Det er en organiserings- og ledelsesform, som allerede eksisterer i komplekse organisationer, der er organiseret i afdelinger, sektioner, teams eller projektgrupper. Ledelsesformen fremmer en særlig kultur, hvor udviklingen kommer både nedefra, fra midten og oppefra på én og samme tid.

Modsat delegeret ledelse, hvor lederen ved hjælp af envejskommunikation delegerer de ledelsesopgaver ud, som lederen ikke selv vil løse, drejer distribueret ledelse sig om interaktionen snarere end den enkelte leder.

På Lederweb kan du læse om distribueret ledelse, om selvledelse og hvordan du gør det, om det uperfekte lederskab og det lederløse samfund. • Distribueret ledelse
Viser 5 / 15
Ingen resultater.
 • Ingen selvledelse uden ledelse

  Uden ledelse kan medarbejdere ikke lede sig selv. Selvledende medarbejdere har brug for ledere, der kan tænke personaleledelse og strategisk ledelse på en og samme tid. Med andre ord kræver selvledelse ledere, der tør lede.

  Læs mere
 • Hvorfor distribueret ledelse?

  Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Du skal have indsigt i, hvad der sker i organisationen for at kunne træffe de rigtige beslutninger om organisationens overordnede mål og strategi. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

  Læs mere
 • Et kritisk blik på selvledelse

  Begrebet selvledelse er et mantra indenfor ledelsesfilosofien i den offentlige sektor. Men hvad betyder selvledelse og hvilke konsekvenser har det, når organisationer bruger selvet til at skabe værdi i organisationen? Redaktør for Kritisk Debat, Jan Helbak, kaster et kritisk blik på ”honnørordet” selvledelse.

  Læs mere
 • Selvledelse – hvem har ansvaret og hvor går grænsen?

  Selvledelse skal designes, så det ikke bliver en katalysator for psykisk mistrivsel, men snarere en praksis, der gavner medarbejderen, lederen og organisationen. Læs, hvordan du gør her.

  Læs mere
 • 6 forskellige ledelses- og organisationsformer

  Mange offentlige organisationer arbejder med nye måder at lede og koordinere på, mobilisere ressourcer og fremme innovative løsninger – til gavn for kerneopgaven. Det fører til eksperimenter med nye ledelses- og organisationsformer. Væksthus for Ledelse har set på seks forskellige tilgange til nye måder at organisere og lede arbejdet på. Læs med og find inspiration her.

  Læs mere