En god start for nye ledere

Formålet med projektet er at give nye ledere en god start i deres første lederjob.

Projektet vil undersøge, hvilke udfordringer nye ledere oplever, og hvordan man bedst understøtter de nye ledere. Hvilke initiativer (fx mentor, mesterlære, administrative støtteordninger mv.) virker særlig godt?

Det er et afprøvningsforløb, hvor man vil følge de nye ledere over en længere periode, og der vil blive formidlet fra projektet undervejs i forløbet.

Væksthus 3 står bag projektet.