animeret blob

Ledelse af vilde problemer

Vilde problemer

Kommuner og regioner står over for en række betydeligt komplekse problemer. Ofte er de kendetegnet ved at både årsag og løsning er usikre, og at de ikke kan løses af én faglighed, én afdeling eller én organisation alene.

Denne type problemer bliver i nogle kommuner og regioner beskrevet som ”vilde problemer”; i andre kommuner og regioner arbejder man med tilsvarende problemer, men kalder det fx for wicked problems, delicate problems, ekstremt komplekse problemer eller foranderlige problemer. Andre steder arbejder man med problemerne uden at sætte begreber på dem. Nærværende projekt har interesse for det praksisnære arbejde med denne type af problemer uanset, hvad de bliver kaldt.

Formålet er at give chefer og direktører inspiration til at lede håndteringen af vilde problemer.

På baggrund af de konkrete cases vil projektet undersøge og beskrive de muligheder og begrænsninger, de øverste ledelsesniveauer oplever ift. at lede håndteringen af vilde problemer. Her kan fx beskrives: roller og mandater, når opgaveløsningen går på tværs af organisationer; det gode partnerskab og håndtering af proces samt resultater og opfølgning.

Væksthuset laves i et samarbejde mellem Væksthus 1 og 2