Når chefen skal godt i gang

Formålet med projektet er at hjælpe nye chefer godt i gang i den nye position.

Når en chef starter som fx centerchef eller overlæge, er det en indtræden i en position og et ledelsestrin, hvortil der er store faglige og personlige forventninger og flertydige forestillinger om det ledelsesfaglige håndværk.

Chefen skifter fokus til ledelse af ledere og rykker samtidig længere væk fra det mere faglige felt. Den nye chef flytter desuden ind i samarbejdsrelationer med topledelse og politikere og chef-kolleger, som i højere grad har et helhedsorienteret og tværfagligt sigte. Opstarten som ny chef er præget af fuldt tryk på alle kedler nærmest fra dag 1, og tiden til eftertanke og refleksion er begrænset.

Formålet med projektet her er at udvikle inspiration til kommuner og regioner om, hvordan de bedst muligt kan hjælpe en ny chef i gang både fra et ledelsesfagligt, fagfagligt, resultatmæssigt og trivselsmæssigt perspektiv – og uanset hvor chefen er placeret.

Projektet er laves af Væksthus 2.