Topledere og chefers ledelse af hybride arbejdsformer

Projektet går ud på at udvikle konkret inspirationsmateriale til, hvordan man i kommuner og regioner bedst rammesætter hybridarbejde.

Formålet med projektet er at inspirere chefer og direktørers muligheder for at understøtte ledelse af hybride arbejdsformer og de rammer, der skal til for at understøtte hybride arbejdsformer.