Væksthus 3

Væksthus 3 består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet samt institutionsledere og andre, der har medarbejdere under sig.

Formålet med Væksthus 3 er at udvikle ledelsesrammerne for de ledere, som er underlagt andre lederes rammer og samtidig skal lede de medarbejdere, der skal omsætte topledelsens forventninger til konkrete resultater.

I Væksthus 3 arbejdes der pt. med følgende projekter:

Tværgående projekter, som Væksthus 3 også medvirker i

Se medlemmer af Væksthus 3

Se også

Væksthus 1

Væksthus 2

Organisationsmodel