Væksthus 1

Væksthus 1 består af topchefer fra kommuner og regioner samt repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Deres målgruppe er direktører og chefer i kommuner og regioner.

I Væksthus 1 arbejdes der pt. med følgende projekter:

Se medlemmer i Væksthus 1

Se også 


Væksthus 2

Væksthus 3

Organisationsmodel