Ledelsesspænd – betydning, tilgang og praksis

Projekt i Væksthus 3

Projektet skal identificere faktorer, der har betydning for, hvordan ledere udøver ledelse inden for små, mellemstore og store ledelsesspænd. Derudover skal det undersøge udfordringer, muligheder og dilemmaer ved forskellige ledelsesspænd. På baggrund af dette kommer projektet med inspiration og konkrete forslag til såvel ledere som resten af deres organisation til bedst muligt at lede og løse kerneopgaven indenfor et givent ledelsesspænd.

Hvis du vil vide mere om projektet:

Bjarne Voigt Hansen, KL

Dorthe Storm Meier, OAO

Mikael Wennerberg Johansen, BUPL