Artikel

Podcast: Gør klimaledelse konkret og gør det hurtigt

Læst: 260 gange

En professor og en klimachef fortæller i denne podcast om, hvordan kommuner og regioner kan koble klimaplanerne til deres opgaver, og hvordan ledere helt konkret kan udøve klimaledelse ved fx at integrere spørgsmål i MUS og skabe følgeskab. I podcasten opfordres lytterne til at sætte sig sammen med et par kolleger og tale om, hvordan de hver især kan gøre en forskel.

Væksthus for Ledelse har i denne podcast inviteret Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, og Morten Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune, til en drøftelse af, hvordan ledelserne kan implementere og realisere klimastrategierne.

Strategi er det mennesker gør – ikke noget en organisation har

Ifølge Jesper Rosenberg Hansen er strategi det, mennesker gør, og ikke noget en organisation har. En klimastrategi er ikke blot et stykke papir. Strategi er praksis, og alt det der foregår rundt omkring. 

Arbejdet med bæredygtighed og klima er ekstremt langsigtet og ikke umiddelbart en del af kerneopgaven for de fleste kommunale medarbejdere. Klimaledelse handler om, hvordan man får klimaplanerne ind i kerneopgaven på en meningsfuld måde.

”Det handler om at sætte retning og perspektiv for, hvor man skal hen, og skabe sammenhæng på tværs af en række aktiviteter. Det handler om prioritering, valg og fravalg. Man skal skabe mening, motivation og commitment i organisationen. Det skal også give mening i hverdagen,” siger Jesper Rosenberg Hansen.

Vi skal nå meget langt på kort tid

Indsatserne og initiativerne skal både komme oppe fra og gro nede fra. Alle bidrag er vigtige. Et eksempel, der bliver nævnt i podcasten, er pædagogen, som får ideen, at børnene cykler på koloni i stedet for at anvende fossildrevne transportmidler.

”En klimastrategi skal have et andet tempo end andre strategier og omfavne både bottom up og topdown. Alle sejl skal sættes. Klimastrategien skal være meget rummelig og håndterbar for at kunne blive meget konkret. Vi skal langt på kort tid,” fortæller Morten Westergaard.

Og problemstillingerne med klima og bæredygtighed er ikke isoleret til et område, søjle eller silo, så arbejdet må også gå på kryds og tværs af disse og integrere borgere og civilsamfund.

Organisationerne kan træne, udvikle og uddanne de ansatte, så de tænker klima og kerneopgaven sammen. Og hvis klimachef Morten Westergaard fik en milliard kroner, var det netop her, han ville sætte ind: På dannelse og uddannelse af alle.

Start allerede i dag – vær helt konkret

Det er ikke fordi, der ikke er udfordringer nok. Klimaledelse er fuld af paradokser. Og det kan virke uoverskueligt at komme i gang. Men opfordringen fra de to gæster er at starte der, hvor man kan.

En organisation kan tænke og skrive klima og bæredygtighed ind i alle mål, sagsfremstillinger, budgetter og beslutningsprocesser. Og lederen kan starte med at integrere overvejelser om bæredygtighed og klima i MUS og LUS for på den måde at få det ind i dagligdagen.

Morten Westergaard opfordrer til, at lytterne sætter sig sammen – fire, fem stykker – og taler om, hvordan de helt konkret kan gøre en forskel.

Opfordringen er hermed givet videre.

Podcasten varer ca. 30 minutter.

Medvirkende:

Jesper Rosenberg Hansen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Morten Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune

Vært, tilrettelæggelse og produktion: Tue Sørensen, Aloud Media

Andre læser også