Gode forhandlinger – En guide til chefer og ledere

Gode forhandlinger
Gode forhandlinger

Beskrivelse

Publikationen klæder ledere og chefer godt på til at håndtere deres særlige opgaver og udfordringer i interessebaserede forhandlinger. For jo dygtigere forhandlerne er på begge sider af bordet, desto bedre resultater kan der skabes for alle parter.