Mangel på medarbejdere

Beskrivelse

Topledelserne har en vigtig opgave med at sætte retning og rammer for, hvordan arbejdskraftudfordringen bedst håndteres. I publikationen deler seks topledelser deres erfaringer med forskellige typer af indsatser, og to forskere giver deres bud på, hvad topledelserne kan gøre.