Publikationer

Mangel på medarbejdere Toplederperspektiver på den attraktive arbejdsplads

Publikation: Mangel på medarbejdere

Topledelserne har en vigtig opgave med at sætte retning og rammer for, hvordan arbejdskraftudfordringen bedst håndteres. I publikationen deler seks topledelser deres erfaringer med forskellige typer af indsatser, og to forskere giver deres bud på, hvad topledelserne kan gøre.

  • Hvad kan gøres for at rekruttere nye medarbejdere?
  • Hvordan øges motivation og tilknytning blandt de nuværende ansatte?
  • Og hvordan kan innovation og teknologi mindske behovet for arbejdskraft?

Det er hovedtemaerne i publikationen, der sætter fokus på direktionens ansvar og handlemuligheder.

Formålet er at levere viden og inspiration til den strategiske samtale på direktionsniveau i kommuner og regioner. De konkrete eksempler kan også læses af andre, der arbejder med rekruttering, tilknytning og innovation.

Find podcast, video og meget andet om topledelse af attraktive arbejdspladser her.

Andre læser også