animeret blob

7 film om de faglige ledelsesopgaver

Væksthus for Ledelse har udarbejdet syv film á ca. fem minutters varighed. Én til hver af de syv faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere har til fælles. Her kan du se alle syv film. Efter hver film kan du tjekke, hvor stærk din afdeling/institution er på løsningen af de faglige opgaver og om du prioriterer opgaverne, sådan som du ønsker.

Væksthus for Ledelse har identificeret syv faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere er fælles om.

Du kan her se en samlet intro til de syv film.

I de syv film præsenteres eksempler, udfordringer og anbefalinger om faglig ledelse for hver af de syv generiske ledelsesopgaver. Du behøver ikke se filmene i en bestemt rækkefølge.

Du kan teste og lave et billede af de faglige udfordringer i din afdeling/institution ved efter hver film at besvare fem spørgsmål online. Besvarelsen af spørgsmålene giver dig også et billede af din egen profil som faglig leder – nu og som du ønsker den skal være fremover. Her er link til øvelserne:

1. Film: Giv strategier og mål faglig mening

2. Film: Tag ansvar for faglige metoder og løsninger

3. Film: Inspirer til udvikling gennem evaluering af de faglige resultater

4. Film: Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt

5. Film: Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne

6. Film: Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling

7. Film: Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne