animeret blob

Øvelser: Test de faglige ledelsesudfordringer i din afdeling/institution og tegn din profil som faglig leder

Hvor er de faglige ledelsesudfordringer i din afdeling/institution? Og har du den profil som faglig leder, som du ønsker? Det kan du teste her ved at svare på en række spørgsmål online.

Efter hver af de syv film er der online øvelser. Der er fem spørgsmål om faglig ledelse i din afdeling/institution til hver øvelse. Når du har svaret på spørgsmålene, får du en tilbagemelding på, om der er behov for en ledelsesindsats, en særlig opmærksomhed, eller om der i din afdeling/institution er balance i den pågældende opgave.


Herefter kan du tegne din profil som faglig leder – som den er nu, og som du ønsker, den skal være fremover.

Brug resultatet til din egen individuelle refleksion om, hvor du vil prioritere din faglige ledelsesindsats det næste år. Du kan også printe din profil og drøfte den med dine ledelseskolleger eller dine medarbejdere.

Her kan du se et eksempel på en profil for en faglig leder.Du skal se filmene om de syv generiske ledelsesopgaver, inden du laver øvelserne.

For hver øvelse skal du vurdere din afdeling/institution og reflektere over din ledelsesindsats på denne opgave.


  1. Giv strategier og mål faglig mening

  2. Tag ansvar for faglige metoder og løsninger

  3. Inspirer til udvikling gennem evaluering af de faglige resultater

  4. Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt

  5. Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne

  6. Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling

  7. Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne


Når du har besvaret spørgsmålene for hver af de syv film, kan du sammenfatte de faglige udfordringer i din afdeling/institution.

Noter dit resultat – indsatsbehov, opmærksomhedspunkt eller balance – for hver af de syv generiske opgaver. Brug dette link til øvelsen:

Faglige udfordringer i din afdeling/institution

Du kan også tegne din profil som faglig leder, printe den og tage den med til dine drøftelser med fx lederkolleger eller medarbejdere. Brug dette link til øvelsen:

Tegn din profil som faglig leder