Artikler om Afskedige

Det er ikke nemt at afskedige en medarbejder. Men omstændighederne kan gøre det nødvendigt. Der vil ofte være intense følelser på spil, og derfor er det vigtigt, at du er klædt på til at varetage afskedigelsesprocessen. Den skal håndteres professionelt og juridisk og etisk korrekt, både af hensyn til medarbejderen og arbejdspladsen.

Første trin efter en afskedigelse er at suge al din medarbejders viden til dig og sende hende godt af sted. Med en god offboardingproces sikrer du både en god oplevelse for den medarbejder, der er på vej væk og de medarbejdere, der fremover skal løfte arbejdsopgaverne. Mange organisationer kæmper også med sammenhængskraften i tiden efter nedskæringer og fyringer. For de rammer ikke kun de afskedigede. De tilbageblevne medarbejdere vil i mange tilfælde slås med jobusikkerhed, manglende tillid til ledelsen, belastning af det psykiske arbejdsmiljø og stigende sygefravær. Derfor er det vigtigt, at du giver mere af din tid til den enkelte medarbejder.

På Lederweb kan du læse mere om, hvordan du afskediger mest hensigtsmæssigt samt, hvordan du leder dem, der ikke blev fyret. • Afskedige
Viser 10 / 10
Ingen resultater.
 • Respektfulde afskedigelser

  Når afskedigelser ikke kan undgås, har det stor betydning, hvordan du gennemfører afskedigelsen. Sker det på en professionel og sober måde, kommer medarbejderen hurtigere videre med sit liv.

  Læs mere
 • Advarselssamtalen

  En tjekliste til overvejelser før samtalen, til samtaleforløbet og din egen analyse af samtalen.

  Læs mere
 • Når det ender med en advarsel

  Selv for en god leder sker det, at man er nødsaget til at hive ledelsesrettens svar på det gule kort og give sin medarbejder en advarsel. Mange ledere fokuserer på advarslen, som noget man skal give før man kan opsige sin medarbejder og glemmer at bruge advarslen som en mulighed for at få den gode medarbejder, de engang ansatte, tilbage på rette spor.

  Læs mere
 • 4 dilemmaer du skal tackle når medarbejdere stopper

  Det er et dilemma at skulle hjælpe en medarbejder, som du er glad for, videre i karrieren, men det kan være nødvendigt. Det er også et dilemma, når du er nødt til at afskedige en medarbejder, som du ved vil have svært ved at finde et nyt arbejde. Læs om lederens dilemmaer, når medarbejdere stopper og om, hvordan du forholder dig til dem.

  Læs mere
 • Afskedigelsessamtalen

  Skabelon til din forberedelse af en afskedigelsessamtale og samtaleforløbet.

  Læs mere
 • Pænt farvel eller 5 minutter til at forlade kontoret?

  En afskedigelse har store personlige omkostninger, hvis den ikke gennemføres værdigt. Derfor kræver den også meget tid og psykisk energi fra lederen. Din ambition skal være klar: Værdighed er målet. Men hvorfor ender det alligevel ofte med at blive uværdigt? Læs om fem dilemmaer ved afskedigelser.

  Læs mere
 • De 5 største fejl når du overbringer dårlige nyheder

  Måden, du giver medarbejderne besked om ændringer, der påvirker deres arbejdsliv i en negativ retning, har betydning for, hvordan de opfatter dig og jeres organisation. Få her fem råd om, hvad du skal undgå, når du skal overbringe de dårlige nyheder.

  Læs mere
 • Døden og ensomheden - afskedigelser rører ved vores eksistens

  Afskedigelser er et af de mest tabuiserede emner inden for ledelse. Her oplever de involverede for alvor at blive bragt i kontakt med deres eksistentielle grundvilkår som døden og ensomheden. Og det er vigtigt for ledere at forstå, hvor voldsomme følelser der kan være på spil. Eksistentiel ledelse peger på, hvor vigtigt det er som leder at se sine grundvilkår i øjnene og træde frem som menneske. Få gode råd om, hvordan du håndterer de svære situationer her.

  Læs mere
 • Undgå brandslukning: Få styr på 14 personale-juridiske spilleregler

  Al ledelse er afledt af ansættelsesforholdet, som er et reguleret og kompliceret retsområde – ikke mindst for offentlige ledere. Men juraen kan ikke alene overlades til HR-medarbejderen. Som leder er du nødt til at have et overblik over de juridiske spilleregler på arbejdspladsen, så du kan reagere i rette tid. Få her overblikket over 14 af de vigtigste personale-juridiske spilleregler.

  Læs mere
 • Fyr din medarbejder med værdighed

  Afskedigelsessamtalen kan som udgangspunkt aldrig blive en positiv oplevelse, men du kan bestræbe dig på at gøre situationen så værdig og respektfuld som muligt. Måden, du behandler medarbejderen på ved opsigelsen, er afgørende for, hvor hurtigt vedkommende kommer videre i sin karriere, viser undersøgelser. Læs her, hvordan du afskediger din medarbejder med værdighed.

  Læs mere